-Almmuhus-

–  Lei hásta­lus ja álggos biehtta­lin go jáhkken ahte in birge

Sámi ođđa filbmanásti Tintin Poggats Sarri:   16-jahkásaš Tintin neaktá váldorolla Amanda Kernell ođđa filmmas.– Lei hástalus álggos ja biehttalin go...

Mieđuš­tedje dálvvi ja dearvva­hedje beaivvá­ža

Lujávrris mieđuštedje dálvvi ja dearvvahedje beaivváža ávvudoaluiguin.  Bánnogáhkkogilvu vuotnámiid ja vivaid gaskkas lei oassi doaluin.  Fástoláskášbeaivvi gudnin Lujávrri kulturviesu...

Liet Inter­national lávlun­gilvu ii lági­duvvo

Liet International eai áiggo lágidit lávlungilvvu mii galggai leat Dánmárkkus, koronavirusa dihte. Liet International lea eurohpalaš Melodi Grand Prix...

Marja Mortensson boahtá fas Márkomennui

 Dán jagi boahtá fas Marja Mortensson Márkomennui. Márkomeannu dieđiha preassadieđáhusas ahte dál lea sin lávdeprográmma gárvánišgoahtán. Vuosttaš artisttat geat...

Loahpahit duodjemárkaniid

Loahpahit duodjemárkaniid Guovdageainnus ja Kárášjogas go goappašat suohkandoaktárat ávžžodeaba dan.  Álbmotdearvvašvuođainstituhtta ávžžuha maŋidit dahje loahpahit buot doaluid mat lágiduvvojit siste,...

Čállán mánáid­girjji mátta- ja davvi­sámegillii

Iđut lágádus almmuha Lajla Mattson Magga viđát mánáidgirjji Tjïrrh / Čebo mátta- ja davvisámegillii.  Davviriikkalaš- sámi Gollegiela 2010 bálkkašumi vuoiti,...

Rahpandoalut bokte Susannas ja Runas ollu dovdduid

Ruvdnoprinsa ja teáhter lei guovddážis Borealis Dálvefestivála ja Finnmarksløpet rahpamis. Duorastaga ledje rahpandoalut Álttás gos H.K.H ruvdnoprinsa Haakon galledii...

Ávvir árvvoštallá: Garra teáhterčájálmas Beaivvážis

Sámi Našunálateáhtera teáhterbihttá bázii stuora, lossa deaddun váibmoruohttasii ja ráhkadii čiekŋalis luottaid jurdagiidda. Sámi Našunálateáhter Beaivváš lea mátkkis ođđaseamos...

Dá leat dán jagáš Sámi Grand Prix finalisttat

Sámi Grand Prix 2020, SGP, Guovdageaidnu, Beassážat, Beassášlávvordat, Sámi Musihkkafestivála, SMF,  Dál lea čielgan geat besset beassášlávvordaga lávket Sámi...
-Almmuhus-