-Almmuhus-
-Almmuhus-

– WOMEX lea deaŧalaš sámi kultur­bargiide

Norgga sámediggeráđđelahttu Henrik Olsen illuda go sámi artisttat leat válljejuvvon riikkaidgaskasaš lávdái WOMEX-festiválii dán vahkkoloahpa.  Sámediggeráđđi lea addán doarjaga...

Sara Ajnnak oažžu doarjaga su musihkkii

Ruoŧa Sámedikki kultuvralávdegoddi lea juolludan 165 000 ruvdnosaš doarjaga Sara Ajnnaka musihkkabuvttadeapmái. Ruoŧa Sámedikki kultuvralávdegodii juolludii oktiibuot 322 000 ruvnno viđa...

– Somá­mus namma Unjárggas lea Áddeko­luohkká 

Isak Saba Guovddáš almmuha Unjárgga sámi báikenama Appa ja neahtasiiddu.   Unjárgga girjjálašvuođa- ja giellavahkku oktavuođas, almmuha Isak Saba Guovddáš Unjárgga...

Ávvudit oktavuođa lundui 

Skábmagovat filbmafestivála fállá boahttejagi sihke oahpes ja ođđa vásáhusaid. Eamiálbmogiid filbmafestivála, Skábmagovat, lágiduvvo Anáris ođđajagimánus, ja dál almmuhit festivála...

Sophie Elise Áltái

Campusdiggi Finnmárkkus lea bovden Sophie Elise hállat máilmmibeaivvi psyhkalaš dearvvašvuođa birra. Doalut leat Álttás, Studenthuset City Scene báikkis, duorastaga golggotmánu 10. beaivvi.

Ođđa julevsámegiel mánáidgirji

Ođđa julevsámegiel mánáidgirji, »Ruoppsisgállo», almmuhuvvui golggotmánu 3. beaivvi. Girječálli Samuel Gælok lohká muitalus lea eallán máŋgalogi jagi ovdal go šattai girjin.

Sámiráđđi bovde čállingilvui

Gilvu lea gaskal 6- ja 30-jahkásaš sámi mánáide ja nuoraide. Oktiibuot 100 000 ruvnno ovddas leat bálkkašumit ja buoremus čállosat almmuhuvvojit.

Doaivu stuorra beroštumii luohtái

Semináras «Luohti ja Luođi dajahusat»  galgá Harald Gaski logaldallat luođi birra.  Guovdageainnu allaskuvllas galgá leat seminára Luođi ja luođi dajahusaid...
-Almmuhus-