-Almmuhus-

NBR almmuha podkast-ráiddu veahka­válddálaš­vuođa birra

Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi (NBR) háliida rabistit giddejuvvon uvssaid sámi birrasiin vai dihtomielalašvuohta stuorru das makkár guottut mis leat ja movt láhttet nuppiiguin....

Saara Hermansson vuolgá Liet-gilvui

Liet International, mii lea Eurohpá unnitlogu gielaid lávlungilvu, lágiduvvo boahtte jagi Dánmárkkus. Saara Hermansson beassá ovddastit Sámi doppe.  Saara Hermasson...

Njeallje festivála Finn­márkkus ožžo doarjaga

Dán jagi maŋimuš ráđđečoahkkima maŋŋá lea Kulturráđđi juohkán 160 miljovnna ruvnnu musihkkafestiválaide miehtá riikka. Finnmárkkus ledje vihtta festivála mat...

Sávvá Fefo ii guoddal Kárášjoga oamasteami

Sámediggepresideanta sávvá ahte Finnmárkkuopmodat (FeFo) ii guoddal Finnmárkokommišuvnna cealkámuša, mas celko ahte Kárášjoga álbmot oamasta Kárášjoga.  — Lea dehálaš...

Dán skuvllas leat ollu oahppit geat eai ollašuhte

Leat stuorra erohusat man olu joatkkaskuvllat Finnmárkkus váikkuhit ahte oahppit ollašuhttet joatkkaskuvlla, čájeha ođđa guorahallan man Oahpahusdirektoráhtta lea čađahan.

Eai dovddas rokčen earáid biilla

Masá 16 proseantta mis leat vásihan ahte biila lea rokčejuvvon bisánansajis, muhto unnán dovddastit ahte leat ieža rokčen earáid biillaid.

Gumpe máhccan boazo­doallo­guvlui

Gumpe, man ledje jámihan ja sirdán eret boazoguovllus, lea fas boahtán ruovttoluotta. Rávjágumpe, man Stáhta Luonddubearráigeahčču (SNO)  jámihii ja...

– Buorre go leat oaidnán maid barggaimet maŋŋá heahtedili

«Jasska» prošeaktajođiheaddji illus bálkkašumiin: Ráđđehus addá bálkkašumi «Jasska» prošektii mii ásahuvvui maŋŋá go Divttasvuona rohcošanáššit beakkehedje 2016:s.
-Almmuhus-