Astrid Helander

810 ARTIHKKALAT0 KOMMENTÁRAT

– Stáhtas lea lohpi addit eará joavkkuide lobi guolástit

Deanučázádaga guolástanhálddahusa (DG) stivrra nubbijođiheaddji, Benn Larsen, lohká ahte vaikko Dálkkádat- ja birasdepartemeantta stáhtačálli Maren Hersleth Holsen logaš ahte stáhtas lea váldi...

Bivdo­searvi ii dohkket Káráš­joga oamasteami, ávžžuha diggái sáddet ášši

Finnmárkku bivdiid – ja guolásteddjiid searvvit bivdet Finnmárkku Opmodaga (FeFo) sáddet Finnmárkokommišuvnna Kárášjoga gieldda raportta diggái. Sii háliidit dušše ovtta hálddašeaddji Finnmárkku...

Bissehan malária­dálkasa geava­heami korona vuostá

Máilmmeviidosaš WHO-studia, mii dál lea jođus Norgga buohcceviesuin, bissehit dál maláriadálkasa hydroksyklorokin ovtta gaskka, go varas iskan čájeha ahte ii oro ávkkuhan...

Mávssestii doarjaga eaktodáhtolaš servviide 

Eanadoallo- ja biebmoministtar Olaug Bollestad mávssestii mannan maŋŋebárgga 20 miljovnna kruvnna eaktodáhtolaš servviide. Dearvvašvuođaeiseválddiid gáibádusat ja rávvagat Covid-19 njoammudávdda...

Fylkka­mánni áiggošii suodjalit vuvddiid Trønde­lágas

Fylkkamánni lea sádden gulaskuddamii evttohusa suodjalit vuvddiid Trøndelágas.  Dás evttoha suodjalit 17 guovllu, stuoridit guhtta luonddureserváhtta ja stuoridit álbmotmeahci. . 

Advokáhtta­fitnodat oaivvilda Norgga eise­válddiid rihkkon Deanu­lága

Haavind advokáhttafitnodat lea árvvoštallan juridihkalaččat rihkko go Norgga eiseválddit Deanulága go mihte ásahit ođđa vuoigatvuođalaččaid Suoma beallai báikeolbmuid sadjái. 

Suoma bealde evttohan 16 olbmo sámiid duohtavuođa- ja soabahankommišuvdnii

Sámiid duohtavuođa- ja soabahankommišuvnna lahttun dahje komissáran bohte áigemeari sisa oktiibuot 18 evttohusa, 14 Sámediggái ja guokte Nuortalaččaid siidačoahkkimii. 

Juristtat árvvoštallet ahte Norgga stáhta lea rihkkon Deanu­lága

Advokáhttafitnodat Haavind lea árvvoštallan ahte Norgga stáhta ii sáhte addit  Deanulága njuolggadusaid mielde ođđa guolástanvuoigatvuođaid earáide, nu guhká go vuoigatvuođalaččaid lohku lea...

Departementii sádden čieža váidaga biegga­millo­huksemis Øyfjellet váris 

NVE , Norgga čázádat- ja energiijadirektoráhtta, lea sádden čieža váidaga Øyfjellet vári bieggamillohuksema birra Oljo- ja energiijadepartementii.  Dat čieža...