Astrid Helander

635 ARTIHKKALAT0 KOMMENTÁRAT

Mielahis olu luotkko­muohta Honnes­vágis

Ann-Kristin Olsen, gii ássá Honnesvágis Davvinjárgga gielddas, muitala son ii oskkildan nieiddaža okto gállit luotta dálus váldogeidnui go balai nieidda darváneames 150...

Čilge manin bálva­lusat divrot

Kárášjoga gielda bovde álbmotčoahkkimii ođđajagemánu 15. beaivvi gos čilgejit man láhkai gieldda mearriduvvon 2020 bušeahtta váikkuha gieldda bálvalusfálaldagaide.  Kárášjoga...

«Sámi eatnan duoddariid» evttohit sámi našunála­luohtin 

Sámi Parlamentáralaš Ráđi sámekonferánsa  Tråantes 2017:s bivddii  symbolalávdegotti gávdnat vuogas luođi mii heivešii sámi našunálaluohtin.  Sámi Parlamentáralaš Ráđi (SPR)...

Rádio­aktiivvalaš nuoskki­deapmi meahcce­šattuin

Rádioaktiivvalaš cesiuma gávdno ain šattuin olu duoddariin Norggas. Vaikko sámmáliin ja jeahkáliin lea njiedjan rádioaktiivvalaš cesiuma dássi, de lea earret eará ain...

Njealját ealga dán mánus vuddjon Káráš­jogas

Kárášjoga gieldda fuođđolávdegotti ja politiija ávžžuhit olbmuid vuodjit gulul dain guovlluin gos ealga láve rasttildit geainnu.  Kárášjoga gieldda fuođđolávdegotti...

NBR lea oahppan eanan­doalus: Gáibidit dálkká­dat- ja biras­doarjaga 

Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi (NBR) geigii stáhtii ođđajagemánu ovccát beaivvi iežaset gáibádusa boazodoallošiehtadussii 2020/2021 áigodahkii.   Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi (NBR) gáibádus...

– El-fápmo­johtasiid sáhtášii buorebut heivehit lundui hehtten dihtii riidduid

Buriin plánemiin sáhttet el-fápmojohtasat heivehuvvot eanadahkii. Dál ožžot neahttafitnodagat veahki NVE fágaraporttas.   Norgga čázádat- ja energiija direktoráhtii (NVE) lea...

Ostet borra­muša, alkohola ja duhpáha kránnjá­riikkain

Statistihkalaš guovddášdoaimmahaga guorahallan čájeha makkár gávppašandábit norgalaččain leat kránnjáriikkain. Statistihkalaš guovddášdoaimmahat lea kárten Ealáhusdepartemeantta ovddas makkár gálvvuid norgalaččat ostet...

Boazodoallošiehtadus geigejuvvo stáhtii

Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi geige duorastaga boazodoalošiehtadusa gáibádusa stáhtii. Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi (NBR) geige iežaset boazodoalošiehtadusa gáibádusa  Eanadoallo- ja biebmodepartementii...