Astrid Helander

846 ARTIHKKALAT0 KOMMENTÁRAT

– Šaddá sihkka­rit miella­giddevaš vásá­hus Ijahis ijas guoimmu­hit

Dan jáhkká rap-artista Ailu Valle go dán jagi sáddejuvvo eamiálbmot Ijahis ija festivála konsearta njuolggosáttan sámekulturguovddážis Sajosis Anáris, gehččiid haga. Konsearttas loaiddastit...

Lágida juoigan­kurssa mánáide Oslos

Fred René Buljo lágida mánáide gaskal 6-16 jagi juoigankurssa ovdal konseartta maid Márkomeannu lágida Oslos dán vahkuloahpa. Buljo lohká son háliida movttiidahttit mánáid...

– Hávggat leat stuorra roassun Deanu­čázá­dahkii

Dan lohká Deanučážádaga guolástanhálddahusa stivrralahttu Dan Vidar Rasmus. Mannan vuossárgga vieččai váile 500 kilo hávgga mii lea luossajogas, Kárášjogas, goddon geassemánu 25....

Sámi bálgo­sat leat fuolas go ruvke­fitnodat bahkke Giehta­ruohttasii

Tiina Sanila-Aikio Sámi bálgosat searvvis muitala, ahte boazodolliin lea oktasaš fuolla ruvkedoaimmaid viiddideames Sápmái, go dál plánejit ohcat málmma Ergona geasse- ja...

Gávdnan fas niranasa beatnagis Kárášjogas

Kárášjoga šibitdoavttir Rolf Gullik Sarre lea oalle sihkar ahte niranas divri lea dál Kárášjogas. Son muitala  20 jagi dás ovdalis gávnnai juo muhtin...

Sis-Finnmárkku almmái dubmejuvvui ovcci mánnui giddagassii

Davvi-Romssa diggegoddi dubmii njealjátlot jahkásaš Sis-Finnmárkku albmá ovcci mánnui giddagassii go galgá leat doaruhan, áitán ja loavkašuhttán nuppi olbmo.

Čiŋahišgoahtán Kárášjoga márkana 

Mannan duorastaga álggahii eaktodáhtolaš čiŋahanjoavkku Kárášjogas bidjat johkafatnasa sadjái ja man aigot deavdit liđiiguin. – Báikeolbmot leat ruhtalana dán bargui skeŋken, muitala...

Dubme­juvvon 45 beaivvi gidda­gassii go lea rikkeren olgo­báikkis 

Studeanta gii máŋgii rikkerii ja doaruhii ovtta olgobáikki bargiid, gussiid ja politiija šaddá giddagassii 45 beaivái, celkkii Davvi-Tromssa diggegoddi duomustis geassemánu 15....

Borramuš­festivála «Trøndersk Matfestival» lági­duvvo dán jagi maid

Vaikko «Trøndersk Matfestival« ii lágiduvvo Troandima guovddážis nu mo ovddit jagiid, de lágiduvvojit báikkálaš borramušfestiválat miehtá Trøndelága vuosttaš vahkkoloahpa borgemánus.

Sámi áššiid áŋgiris beroš­teaddji lea vádjolan  

Olbmot muitet unjárgalačča Audun Lona guoibmás ja veahkkás olmmožin, geas lei erenoamáš stuorra beroštupmi sámi áššiide, sihke sámepolitihkkii, sámi kultuvrii ja sámegillii....