Astrid Helander

532 ARTIHKKALAT0 KOMMENTÁRAT

Áigu čállit gávcci girjji Miriam birra

Girječálli Marie Kvernmo vuosttaš girji ‹Møtet» almmuhuvvo boahtte vahkus. Jurdda lea čállit gávcci girjji váldopersovnna birra.  Romána, «Møtet» (deaivvadeapmi),...

Olles­olbmuin váilu šleđggon

NAF muittuha ahte lea seamma dehálaš rávesolbmuide go mánáide geavahit šleđggona johtolagas. NAF muittuha preassadieđáhusas ollesolbmuid sákkastit šleđggona biktasii...

Elle Sofe lea Davvi-Norgga Feasta­riemuid profiila

Festspillene i Nord-Norge almmuhii mannan vahkus multidáiddára Ingeborg Oktobera ja koreográfa ja filbmarešissevrra Elle Sofe Sara 2020 ja 2021 Feastariemuid profiilan. –...

Boarráseamos sámegiel teavsttat girjjis

Dán erenoamáš girjjis «Muitalusat”, mii dál almmuhuvvo, leat  boarráseamos davvisámegielat teavsttat maid sápmelaččat leat čállán sámegillii. Jáhkoš Lásse (Lars...

Sáme­mišuvnna namma soaitá jávkat

Norgga Sámemišuvdna rahča heajos ruhtadiliin. Dál soaitá Sámemišuvnna namma jávkat. 2020 geasi čielgá ahte jávká go Norgga Sámemišuvnna...

Sámemišuvnna Magne Gamlemshaug lea vádjolan

Norgga Sámemišuvnna ovddeš váldočálli, Magne Gamlemshaug, vádjolii čakčamánu 13. beaivvi 73 jagi boarisin, dieđiha Norges Samemisjon iežaset neahttasiiddus. ...

Fargga lea sámi dáidda­festivála Álttás 

Sámi Dáiddačehpiid Searvi lágida Sámi dáiddafestivála Álttás skábmamánu 21.-22. beivviid. Doppe áiggoše čájehit movt Álttá-akšuvdna lea váikkuhan sámi servodahkii ja sámi dáidagiidda. 

– Ledje mávssolaš 30 jagi. Ávvudeapmi mii lei dego muitoboddu

Kárášjohkalaš Maarit Norvang (92) lea álggu rájes luoikkahan girjjiid girjebusses. Muhto dál leat dán fálaldaga áiggit fargga vássan. Girjebusse álggahuvvui golggotmánu  9.beaivvi...

Ballá sámegiel­gelbbolaš­vuođa jávkat Sáme­dikkis

Ronny Wilhelmsen, Bargiidbellodat,  ballá ahte vátna ruhta Sámedikkis dagaha ahte alla oahppan bargit guđđet sámi servodaga.  Bargiidbellodaga Sámedikki joavkojođiheaddji,...