Astrid Helander

745 ARTIHKKALAT0 KOMMENTÁRAT

Amund Johnskareng ođđa CD:in: Cuiggoda sámi servodaga  vuogis mielde

Seamma láhkai go «Dårlig dárogiella» lávlagiin cuiggoda sámi servodaga,  de cuiggoda dál sámi servodaga go dárogiella lea šaddan njealját sámegiellan.

Duššin­dahká Beardu gieldda mearrá­dusa

Romssa ja Finnmárkku fylkkamánni lea duššin dahkat Beardu gieldda báikkálaš errenáiggi mearrádusa.  Romssa ja Finnmárkku fylkkamánni dieđiha ruovttusiiddustis ahte...

Rávve­jit ruovttus veddon olbmuid fitnat beaivve­mátkki lagas­birrasis

Trygg Trafikk rávve ruovttus veddon olbmuid fitnat beaivvemátkki lagasbirrasis, vuojašit biillain, sihkkelastit dahje vácci.   Trygg Trafikk (dorvvolaš johtolat) evttoha...

Loga spánska­dávdda birra:– Jápma mánás lihkadedje čalmmit

Spánskadávda váikkuhii garrasit sámi álbmogiid. Dás muitalit sii geat cevze spánskadávdda ja maŋisboahttit mo dilli lei dalle. Ilgadis muitalusat H1N1-njoammudávddas maid gohčodedje spánskadávdan. 

Iskame dárbbaša go sámi álbmot sierra heahte­tele­fuvnna

Davvi-Hålogalándda Kirkens SOS lea čađaheamen iskosa mas bivdet veahki sámi álbmogis vástidit lea go dárbu dakkár heahtetelefuvdnii. Vástádusaid vuođul ásahit dahje...

Fállet buot valáštallan­servviide nuvttá digitála jahke­čoahkki­miid

Norgga valáštallanlihttu fállá buot valáštallanservviide nuvttá lágidit jahkečoahkkimiid digitála vuogi mielde.  Norgga valáštallanlihttu, Norges idrettsforbund (NIF), dieđiha preassadieđáhusa bokte,...

Golbma sámi musea ožžon EU-Interreg doarjaga ovtta prošektii

Interreg Pohjoinen -prográmma Sámi hálddašankomišuvdna lea juolludan doarjaga «Muittut, muittulusat – the story of the Sámi by the Sámi» -fidnui. Fidnus leat...

Bisuhit mátta­olbmuid errema

Váikko guovddáš eiseválddit bivde Davvi-Norgga gielddaid heaittihit errengáibádusa olbmuide geat bohtet máddin, de bisuhit gielddat dan 14 beaivvi errenáiggi buohkaide geat bohtet...

Farga doarvái moskus­eallit

Trøndelága fylkkamánni dieđiha ahte dál lahkonišgohtet 200 moskusealli mearrelogu. Jagi 2017 lea moskuselliid lohku lea geahppánan 249 eallis 212 eallái. 

Olu diggeáššit leat maŋiduvvon

Olu diggeáššit Sis-Finnmárkku diggegottis leat maŋiduvvon eastadan dihte Covid-19 njoammudávdda. Sis-Finnmárkku diggegotti sundi Finn-Arne Schanche Selfors dieđiha preassadieđáhusa bokte...