Olbmot Sámis

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Ina ja Cato Mienna-Vimme unna reaŋggaš

Borgemánu 9.beaivve stuorui min bearaš go unnavieljaš Jacob riegádii. Dál son lea jo guovtte mánnosaš ja stuorru beaivvis beaivái. Axel lea čeahpes stuoraviellja, ja...

Máhtte Niillas 4 jagi

Min ráhkis unnaviellja Máhtte Niillas, deavdá 4. jagi odne 03.04.19. Mii leat nu buorit dutnje. Dearvuođat eatnis, áhččis ja stuorravielljas.

Inger Marie P. Oskal

Ráhkis eadni, vuoni, vuonesássa, áhkku ja máttaráhkku, Inger Marie P. Oskal!Mii sávvat dutnje váimmolaš lihkku 80- jagi beivviin mi lea 12.4.

Ana Maria ja Inga Eveline

Min ráhkis stuorabiiggát ja buoremus stuoraoappát, Ana Maria ja Inga Eveline deavdiba olles 12- ja 10 jagi, miessemánu 8.beaivvi.

Máret Ánná 70-jagi

Máret Ánná deavdá 70-jagi sotnabeaivvi 12.05. Mii sávvat hui ollu lihku beivviin ja boahtte áiggiin, min veahkkás ja buoredáhtonis Márehii!

Eva Michelsen Ekroll ja Kenneth Hætta oaččuiga nieiddaža

Guhkes, čuvges vuovttaiguin, 3685 grámma ja 50 cm bođii Elle Ekroll Hætta máilbmái Ullevål universitehtabuohcceviesus geassemánu 6. beaivvi 2019.