-Almmuhus-
-Almmuhus-

Olbmot Sámis

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid, etniidbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhit daid.

Golleheajat

Inger Anne ja Kjell Thomassen.  Lávvordaga juovlamánu 12. beaivvi 2020 ávvudeahppi golleheajaid, ja dat ii leat mihkke duššiid. Doai deaivvadeidde Mázes 1960-logu loahpas, eahppi ge...

Ovles Biret – Berit Pulk Eira – 80 jagi

Mu ráhkis eamit ja máilmmi siivumus eadni, áhkku, máttaráhkku, vuoni, vuonesássa, vuoneáhkku ja vuoneáhkkosássa, Berit Pulk Eira, devddii 80-jagi 17/11-2020. Mii sávvat dutnje lihku...

90 jagi

Oabbá ja mannji, siessá ja áhkku Ovll-Inga, Inger Eira Palojärvi deavdá 90 jagi suoidnemánu 29. beaivvi. Mii sávvat dutnje hui ollu lihku dainna stuora...

Dearvuođat eadnái ❤️

Mii hálidiit cealkit dearvuođaid min fiinna ja siivo eadnái, Lisbethii. Sávvat dus lea hui fiinna beaivi, ja mii leat hui buorit dunnje🥰 Dearvuođat du nieiddain❤️...

Uhca viellja riegádii

Munnuide riegádii bártnáš ja Iverii ges uhca viellja juovlaruohta. Ná erenomaš ja divrras juovlaskeaŋkka dieđusge eat leat goassege ovdal ožžon. Uhca viellja dettii 2875...

Issát 70 jagi

Min Issát-vieljas lei 70 jagi beaivi 17.12. Mii cealkit sutnje hui ollu lihkkosávaldagaid dan stuora beaivái. Son lea háliidan bovdet fulkkiid, olbmáid ja eará...

Julie 16 jagi!

Mii cealkit ollu dearvvuođaid Julie Boine Hansenii Tønsbergas, su 16 jagi beaivái skábmamánu 5.beaivvi. Hui olu riegádanbeai-ávát Sofies, eatnis ja áhčis.
-Almmuhus-