-Almmuhus-
-Almmuhus-

Olbmot Sámis

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhat daid. 

Julie 16 jagi!

Mii cealkit ollu dearvvuođaid Julie Boine Hansenii Tønsbergas, su 16 jagi beaivái skábmamánu 5.beaivvi. Hui olu riegádanbeai-ávát Sofies, eatnis ja áhčis.

Iver Anti-Eriksen

Munno golláš ávvuda 4 jagi riegádanbeaivvi golggotmánu 19. beaivvi. Moai sávve dutnje lihkku beaivái ja illudetne duinna ain čohkket vásáhusaid ja muittuid mat badjánit...

Ina ja Cato Mienna-Vimme unna reaŋggaš

Borgemánu 9.beaivve stuorui min bearaš go unnavieljaš Jacob riegádii. Dál son lea jo guovtte mánnosaš ja stuorru beaivvis beaivái. Axel lea čeahpes stuoraviellja, ja...

Máhtte Niillas 4 jagi

Min ráhkis unnaviellja Máhtte Niillas, deavdá 4. jagi odne 03.04.19. Mii leat nu buorit dutnje. Dearvuođat eatnis, áhččis ja stuorravielljas.

Inger Marie P. Oskal

Ráhkis eadni, vuoni, vuonesássa, áhkku ja máttaráhkku, Inger Marie P. Oskal!Mii sávvat dutnje váimmolaš lihkku 80- jagi beivviin mi lea 12.4.
-Almmuhus-