-Almmuhus-
-Almmuhus-

Olbmot Sámis

Deike sáhtát lasihit čállosiid mat heivejit dearvuohtan iešguđetge dáhpáhusaid oktavuođas, nu mo riegádanbeaivvedearvuođaid, etniidbeaivvedearvuođaid ja eará dearvuođaid. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhit daid.

90 jagi

Oabbá ja mannji, siessá ja áhkku Ovll-Inga, Inger Eira Palojärvi deavdá 90 jagi suoidnemánu 29. beaivvi. Mii sávvat...

Dearvuođat eadnái ❤️

Mii hálidiit cealkit dearvuođaid min fiinna ja siivo eadnái, Lisbethii. Sávvat dus lea hui fiinna beaivi, ja mii leat hui buorit dunnje🥰 Dearvuođat du nieiddain❤️...

Uhca viellja riegádii

Munnuide riegádii bártnáš ja Iverii ges uhca viellja juovlaruohta. Ná erenomaš ja divrras juovlaskeaŋkka dieđusge eat leat goassege ovdal ožžon. Uhca viellja dettii 2875...

Issát 70 jagi

Min Issát-vieljas lei 70 jagi beaivi 17.12. Mii cealkit sutnje hui ollu lihkkosávaldagaid dan stuora beaivái. Son lea...

Julie 16 jagi!

Mii cealkit ollu dearvvuođaid Julie Boine Hansenii Tønsbergas, su 16 jagi beaivái skábmamánu 5.beaivvi. Hui olu riegádanbeai-ávát Sofies, eatnis ja áhčis.

Iver Anti-Eriksen

Munno golláš ávvuda 4 jagi riegádanbeaivvi golggotmánu 19. beaivvi. Moai sávve dutnje lihkku beaivái ja illudetne duinna ain čohkket vásáhusaid ja muittuid mat badjánit...

Ina ja Cato Mienna-Vimme unna reaŋggaš

Borgemánu 9.beaivve stuorui min bearaš go unnavieljaš Jacob riegádii. Dál son lea jo guovtte mánnosaš ja stuorru beaivvis beaivái. Axel lea čeahpes stuoraviellja, ja...
-Almmuhus-