-Almmuhus-

Niillas Holm­berg lea guovddá­žis beakkán festiválas

Niillas Holmberg lea okta váldonamain internationála girjjálašvuođafestiválaš LitFestBergen. Go LitFestBergen rahppo nuppes sámi álbmotbeaivvi guovvamánu 6. beaivvi,  lea sámi...

– Lea dehálaš váldit vára Lulli-Sámi luođis!

– Jos mii galgat joatkit luohteárbevieru, de lea dehálaš ahte mii dahkat ođđa luđiid daidda olbmuide geat dál ellet. Lulli-Sámi luohti lea...

Guhkes skápma maŋŋel ihtá beaivváš

Dovddus sámi artista Annbjørg Hætta ovttasbargá Bernt Mikkel Haglundain go Haglund dál almmuha goalmmát šuoŋa ođđa skearrus.   Beaivváš ihtá...

Sámi bearaš «LYS Morsdag 2020» ovda­siiddus

Guovdageaidnulaš  Ellen Marja Turi Gaup (79) čálus sámi boazodoallobearraša birra dolin lea váldoáššin   «Lys morsdag 2020» girjjážis.  Muitalus govvejuvvo 12 ođđa ja...

Goas iđista beaivváš almmi­ravddas doppe gos don leat?

Ollugat vuorddašit beaivváža suotnjariid dáid beivviid, ja dás oainnát goas áramusat beaivváš sáhttá iđistit almmiravddas.  Meteorologat dieđihit ahte lea...

Searvá fas Finnmarksløpet gilvui

– Dán háve áiggun vuodjit dušše suohttasa dihtii, dadjá beanavuoddji gii lea eanemusat vuoitán Finnmarksløpet beanavuodjingilvvu. Dán dálvvi lea...
-Almmuhus-