-Almmuhus-

Vurdet olu nuoraid Sámi allaskuvlii

Dál lea vuot dat áigodat go nuorat ohcagohtet dieđuid alitoahpuid ja oahppofálaldagaid birra. Dan oktavuođas rahpá Sámi allaskuvla uvssaid ja bovde álbmoga...

Plánejit olgoriikkas lágidit Sámi vahkku

Sámiráđđi lea pláneme lágidit Sámi vahkku Brusselis guovtti jagi geahčen.  – Sámiráđis lea EU leamašan strategalaš guovlun 1992 rájes,...

Stenberg bálkkšuvvon 

Dan vahkko leat Upmejen Biejvieh – Sámi vahkku Upmejes, Ruoŧas. Dan oktavuođas lea Upmeje sámesearvi 2004 rájes juohkán bálkkašumi dáidárii. Dán jagaš...

Reaškka­sin ja moju­njálmmiid viežžame giđa­niestti

Ávvir vulggii mielde gávpemátkái Gárasavvonii: Čoamohasat, čoarbbealit, čielgebihtát, ađđamat, váimmut, njuokčamat, cáhpponbiergogássat ja gáfevuosttát bordojuvvojit gávpegorii. Lea illu ja...

– Lei veaháš lossat juoigat studios

Aslak Anders J. Gaino lea almmuhan árbevirolaš luohteskearru, muhto su mielas lei veaháš lossat juoigat gáržžes lanjas.  Juoigi Aslak...

Árvvoštallan: Elin ja Robin dárja­goahtán eanet

Elin & The Woods lea dan stuora ráhkisvuođabeaivvi almmuhan áibbas ođđa skearru «Dárjja», ja dovdo bures ahte soai leaba šaddan eanet dárjilat...

Lohkkiid romántta­leamos vásá­husat

Darvánan riesaldagat, ruovttusráhkaduvvon hamburger hábmejuvvon dego váibmu ja smávva árgabeaidagut.  Dat lea min lohkkiid mielas dat albma romantihkka.  Rukses...

– «Jikŋon» buvttii min Sápmái 

Swedish Lapland turistalogut čájehit maid ahte eanet turisttat go goassege ovdal válljejit boahtit Sápmái.  Muri-bearaš lea galledeame Sámi ja Johkamohki vuosttaš geardde. Lei maŋŋel...
-Almmuhus-