Ruoktot GOVVAGALLERIIJA

GOVVAGALLERIIJA

Govva­vuorká: Verdde­čiekčamat

Dál lahkona dat áigi jagis go bivnnuhis Verddečiekčamat lávejit lágiduvvot Buvrovuonas. Mii leat vuorkái buokčalan ja ohcan muhtin govaid maid mii áiggiid čađa leat...

Govva­vuorkkás: Mánát

Mii háliideimmet geahčestit boares govaid mánáin, ja leat muhtin ráje dain čohkken galleriijai. Geahčes vuollelis govaid mat leat vižžon sihke Ávvira ja Min Áiggi...

Govva­vuorkkás: Sátto­gáttis

Dál, go lea geassi ja báhkka, de leat olbmot fas ihtigoahtán sáttogáttiide. Mii leat vuorkkás ohcan govaid maid leat govven sáttogáttis. 

Govva­galleriija: IL Ávju

IL Ávju vuođđuduvvui geassemánu 4. beaivvi 1991:s ja dán jagi ávvudit sii 30 jagi. Mii leat vuorkkás ohcan govaid mat mis leat Ávjju nieiddain...

Govva­galleriija: Spábba­čiekčan

Dál lea giđđa ja dábálaččat livččii spábbačiekčanáigodat bures jođus. Dađi bahábut eai leat spábbačiekčit vel beassan čiekčagoahtit. Ávvir lea buokčalan govvavuorkái ja ohcan govaid...

Govva­galleriija: Miesse­mánu 17. beaivi

Norggas lea rahpaseamen koronagáržžideamit, muhto buot ii leat vel nu go ovdal. Ávvir lea vuorkkás čohkken muhtin miessemánu 17. beaivvi govaid. Geahča govaid ja muittaš...

Dološ almmuhusat eai lean dego dálá almmuhusat

Lea bahá ribahit moddjet go geahčada dološ aviisaalmmuhusaid. Almmuhusain fállet biergasiid nana norgalaččaide, virkkosmahtii gárvves gaccastaga ja dan albma vuojána boazodolliide geat áigot mehciid vuodjit. Buot...

Boares govat: Oaggun­gilvvut

Koronaeastadannjuolggadusaid geažil leat unnán oaggungilvvut lágiduvvon maŋemus jagi, nu ahte de heive bures buokčalit vuorkái ja ohcat boares oaggungilvogovaid. Miessemánu 1. beaivi lea ge...

Sámi Grand Prix 2015-2017

Sámi Grand Prix 2015-2017 govat.  Govven Inger Marita Bals ja Sárá Máret Rávdná Oskal.