-Almmuhus-
-Almmuhus-

Mii leat šaddan birasčuovgadoardnan!

Dál mii galgat unnidit biebmojávkku ja heaittihit plastihkkageavaheami

– ja bargat oktiilaččat vai lávket máŋga rievttes lávkki ruoná guvlui!

Birasčuovgadoardnan mii leat maid veahkkin olahit ON ceavzilvuođamihtuid. Ceavzilis boahtteáigi dárbbaha konkrehta doaimmaid ja oktasaš barggu sihke ealáhusaid, eiseválddiid ja geavaheddjiid bealis!

Searvva don nai ja váldde iežat oasi ovddasvástádusas!

Vi har blitt en Miljøfyrtårn-bedrift!

Nå skal vi redusere matsvinnet
og kutte plastbruken

– og jobbe kontinuerlig med å ta flere riktige steg i grønn retning!

Som Miljøfyrtårn bidrar vi også til å oppnå flere
av FNs bærekraftsmål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling
og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere!

Bli med oss og ta din del av ansvaret!

-Almmuhus-