-Almmuhus-
-Almmuhus-

Buot maid dárbbašat diehtit sámediggeválggaid birra

Mo lea riika juhkkojuvvon válgabiirriide? Guđiid bellodagaid/listtuid sáhttá jienastit gos ge?  Galle áirasa galget válljejuvvot guđege válgabiirres? Mii mearrida áirrasjuogu? Dás gávnnat vástádusaid. Norggas...

Hástala eará bello­dagaid váldit oahpa­halliid

Bivdiba NRK gokčat sámedigge­válggaid riikka dásis

Sáme­diggi lea dohkke­han válga­listtuid

Buot bellodagat ja listtut Lulli-Norgga válgabiirres 

Buot bellodat ja listtut Viesttarmeara válgabiirres

Buot bellodagat ja listtut Lulli-Norgga válgabiirres 

Buot bellodagat ja listtut Davveguovllu válgabiirres 

Buot bellodagat ja listtut Gáiseguovllu válgabiirres 

Válgabiire 7: Lulli-Norgga válgabiire 

Válgabiire 5: Viestarmera válggabijrra/Viesttarmeara válgabiire

Válgabiire 4: Gáiseguovllu válgabiire

Válgabiire 3: Davveguovllu válgabiire 

Válgabiire 2: Ávjovári válgabiire

Buot bellodat ja listtut Viesttarmeara válgabiirres

Buot bellodat ja listtut Mátta-sámi válgabiirres 

-Almmuhus-