Marit Elin Kemi

499 ARTIHKKALAT0 KOMMENTÁRAT

Jus dál vuoját Suomas, de IT ferte váldit korona­iskosa go máhcat

Dearvvašvuođadirektoráhta ráđđeaddi šálloša eiseválddiid máŋggalágan dieđuid, ja njulge ahte sii geat mánnodaga rájes fitnet Suomas EAI dárbbat váldit iskosa. Ođđa dieđut koronaiskosiid ja errema birra...

Suomas eai vuorut buot boarrá­sepmo­siidda vaksiinna

Suomas eai boahkut hearkkimusaid ja vuoras olbmuid ovddemus. Doppe galget dearvvašvuođabargit oažžut vaksiinna vuosttažin.  Davviriikkain leat mearridan ahte buot boarráseamos ja hearkkimus olbmot galget ovddemusaid...

Ollu feasta­riedja ja doarrumat mannan ija

Finnmárkku politiijain lei ollu bargu ođđabeairuohta. Sihke Álttás ja Hámmárfeasttas šadde politiijat vuodjit ija bissehit feasttaid.  Finnmárkku gávpogiin ledje nu olu feasttat ja riedja ođđabeairuohta...

«Sako borahalai guvžii» lohkkui eanemusat dán jagi

Dát áššit ledje jagi 2020 bivnnuheamos áššit avvir.no siiddus. –  Geahčadan birra ja oainnán dávttiid, váccán logi mehtera vel ja de oainnán ahte beana lea...

Sáme­digge­bušeahtta 2021 lea gárvvis: – Eanet­lohku nanne sámiid vuoigat­vuođaid

Lávdegottis leat dál eanetlogu bealis šaddan ovttaoaivilii sámediggebušeahta meannudemiin. Norgga Sámedikki eanetlohku, mas leat Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR), Guovddášbellodat (GB, Johtti Sámiid Listu (JSL)...

Buohcce­viesus 120 bargi erremis: –Dál leat hearkkes ja váttis dilis

Hámmárfeastta buohcceviesus leat 120 bargi biddjon erremii. Dál áigot iskat buot bargiid.  Duorastaga duođaštuvvui covid-19 vuosttaš olbmos Hámmárfeastta buohcceviesus. Sotnabeaivvi maŋŋelgaskabeaivvi dieđihii Hámmárfeastta gielda ahte...

Boahtte vahkku horoskohpa

FIERCA 21/3-19/4 Buorre sosiálalaš áigodat joatká ain. Romantihka dáfus dál lea hui buorre áigodat. Golggotmánu álggus soaittát bargagoahtit ođđa prošeavttain, ja soaittát vel ovdamuni ge...

Elle Sofe ja eará dáiddárat ožžot miljon­beale Sáme­dikkis

Norgga Sámediggeráđđi addá 500.000 ru dáiddalaš prošeavttaide ja almmuhemiide. Sámediggi almmuha preassadieđáhusas dán ruhtajuolludeami. Sii čállet ahte Elle Sofe AS oažžu 200.000 dánsun- ja luohtečájáhusa...

Elle Sofe ja eará dáiddárat ožžot miljon­beale Sáme­dikkis

Norgga Sámediggeráđđi addá 500 000 ruvnno dáiddalaš prošeavttaide ja almmuhemiide. Sámediggi almmuha preassadieđáhusas dán ruhtajuolludeami. Sii čállet ahte Elle Sofe AS oažžu 200 000 dánsun-...

«Mamma Mu» filbma galgá dubbe­juvvot sáme­gielaide

Sámediggeráđđi juolluda 300 000 ruvnnu doarjaga Internášunála Sámi Filbmainstituhttii (ISFI) Mamma Mu animašuvdnafilmma dubbemii davvi- ja lullisámegillii. Vuođđun Mamma Mu filbmii leat oahpes, ruoŧŧelaš...