Astrid Helander

578 ARTIHKKALAT0 KOMMENTÁRAT

Evttoha 1,2 miljárdda fylkka­geainnuide

– Mii evttohat seamma olu ruđa fylkkagielddaide go dan maid Stáhta geaidnodoaimmahat oaččui hálddašit fylkkageainnuid, ođđajagi 2020 álggus, lohká johtolatministtar Jon Georg...

Ferte divru­dit gieldda bálvalus­mávssuid

Kárášjoga gieldda «Boahttevaš Kárášjoga» nuppástuhttinbarggu  prošeaktajođiheaddji Marit Meløy lohká gieldda fertet divrudit sin mávssuid jus galget lihkostuvvat jorgalit ruhtadili. 

Álttá Klinihkka seamma mállii go Sámi Klinihkka

Finnmárkku Buohcceviesu stivra lea ovttajienalaččat dohkkehan direktevrra evttohusa rievdadit Klinihkka Álttá klinihkkastruktuvrra Sámi Klinihka málle mielde.  Ovttajienalaš Finnmárkku Buohcceviesu...

Kárášjogas ii leat šat ráđđealmmái

Kárášjoga gielddastivra rievdadii  ráđđealbmá virgenamahusa  gielddadirektevran mannan duorastaga.  Kárášjoga gieldda ráđđealmmái Kurt Maurstad bođii gielddastivrra čoahkkimii ráđđealbmá namas ja...

Jáhkká  gieldda beassat fas julggiid ala

Romssa ja Finnmárkku fylkkamánni Elisabeth Vik Aspaker lea leamaš njunnošis veahkehit Kárášjoga gieldda  «Boahtteáiggi Kárášjoga» nuppástuhttinbarggus, ja oažžut dán barggu johtui. 

Eai vuollán gáibi­deames ođđa šiehta­dallamiid

Deanučázádaga Guolástanhálddahus lea sádden guokte reivve stáhtaráđđái Elvestuenii mas gáibidit ođđa šiehtadallamiid Suomain. Doppe ii leat vuos boahtán vástádus. 

Huksen 856 bartta guohtun­eatna­miidda 

Maŋimuš viđa jagis leat 856 ođđa astoáiggeviesu ceggen gottiid guohtuneatnamiidda. NINA-dutkit ballet ahte  dat háddje guohtumiid eanet velá.  Dan...

Veahke­heamen Káráš­joga gieldda 

KS ja Romssa ja Finnmárkku veahkkefylkkamánni leaba Kárášjogas veahkeheamen Kárášjoga gieldda nuppástuhttit gieldda organisašuvnna ja struktuvrra.  Maŋŋebárgga čoahkkinasttii Kárášjoga...

Stággo­bivdi jođihiš­goahtá Deanu­čázá­daga Guolástan­háldda­husa 

Kárášjohkalaš John Nystad lea válljejuvvon Deanučázádaga guolástanhálddahusa goalmmát áigodaga ođđa jođiheaddjin. – Váre máhtášin hástaleaddji doaimma hálddašit, sávvá son.

Ballá buot gieldda­laš vearro­geassin­kantuvrraid heaitti­huvvot

Finnmárkku Fágalihtu jođiheaddji Bjørg Tapio lohká Fágalihttu ballá ahte ráđđehusa áigumuš heaittihit buot gielddalaš vearrogeassinkantuvrraid sáhttá dagahit ahte lassána mávssekeahtes vearru maiddái...