Inga Marie Guttorm

903 ARTIHKKALAT0 KOMMENTÁRAT

Gidden badjelaš 9000 konttu

SeastinBáŋku Davvi-Norga leat gidden badjelaš 9000 kundara báŋkokonttu. Ođđa njuolggadusaid geažil lea báŋku gáibidan ahte buot kundarat duođaštit iežaset...

Heaitán heaibumis

Signe Marie Fidje Store almmuhii lávvardaga ahte son loahpaha iežas heaibunkarrieara Deanu heaibunsearvi beakkán heaibu Signe Marie Fidje Store...

Geatki borra eallinaga bohccuid: –Oanehis áiggis gávdnan 80 ráppi

Geatkki speadjá Báišduoddara ealus, boazosápmelaččat beaivválaččat gávdnet gaikkoduvvon bohccuid. (Geahča video áššis) – Geatkki lea stuorra hástalus dál,  mii...

Njeallje lodde­jeaddji gártet diggái

Sii leat áššáskuhtton go várohuvvojit lobiheamet bivdán čáhcelottiid ja vuodján lobiheamet njealjejuvllatsihkkeliin guovllus gos sis ii lean sierravuodjinlohpi.  Romssa...

Beana­eaiggát váidon go beana snelkii olbmo ja nuppi beatnaga

Muhtin beanaeaiggát Deanus lea váidon go lea diktán beatnaga ruohttat luovos ja vahágahttán olbmo Finnmárkku politiijameašttir lea váidán 44-jáhkásaš...

Álgán hutkat mo organiseret duoji boahtte­áiggis 

Maŋŋebárgga deaivvadii  sámediggeráđđi Hans Ole Eira duojáriiguin organiserema álggahančoahkkimii. 2019 čavčča mearridii Sámedikki dievasčoahkkin áššis duoji organiserema birra ahte...

Geatki vázzán viesuid gaskkas

 Biret Andersdatter Buljo fuomášii sotnabeaivvi stuorra luottaid viesuid gaskkas. Guovdageaidnulaš Biret Andersdatter Buljo orru Vuolle-Mironis Guovdageainnu suohkanis. Mannan sotnabeaivvi...

Geahčes makkár guossi dán mánáidgárddis lei odne

Láttošluohká mánáidgárddi mánát besse otne iđđedis vásihit ealgga mii bođii guohtut mánáidgárddi šiljus.  Gaskavahku iđida besse váhnemat, mánát ja...

Tráilar vuodján badjel luotta

Porsáŋggu gielddas lea guorbmebiila vuodján doaresbeallai. Politiijat leat ožžon dieđu ahte lea guorbmebiila lea vuodján doaresbeallái gaskkal Leavnnja ja...