-Almmuhus-

Hálidit eambbo sámi studeanttaid profešuvdnaoahpuide 

Oidnet dárbbu oažžut eanet sámi studeanttaid profešuvdnaoahpuide.  NSR oaidná stuora dárbun skuvlet fágaolbmuid sámi guovlluin, ja lasihit gelbbolašvuođa sámi...

Addán miljovnna ruvnno sámi artisttaide 

Sámediggeráđđi juolluda 1 385 000 ruvnno dán čavčča luohte- ja sámi musihkkaalmmuheapmái.  11  prošeavtta ožžot doarjaga Sámediggeráđis, ja ohcamat...

Loktiiga sáme­skuvlla heaittihan­áitaga Sáme­diggái

Váhnenguovttos Nils Ánte Eira ja Karen Anette Anti leaba vuorjašuvvan go Tromssa Sámeskuvla sáhttá heaittihuvvot. Soai eaba dohkket ahte sin mánáid sámegieloahpahus...

Semisjaur-Njarg čearru váidán vuoddji

Dál  leat Semisjaur-Njarg čearu boazoeaiggádat politiijaide váidán guorbmebiilavuoddji gii mannan vahkus bekkii go lei filbmen go oaguha bohccuid geainnu mielde. Dát galgá deaividan...

350 000:s bártidan maŋimuš jagi

Juohke dálvvi bártidit duháhiid mielde norgalaččat go gahččet jieŋa alde. Nuorat bártidit eambbo jieŋa alde go earát, čájeha ođđa...

Oslo sámi mánáid­gárddi boahtte­áigi áitojuvvon

Boahtte vahkku mearriduvvo galgá go Cizáš mánáidgárdi ain bisuhuvvot seamma dilis go dál. Grünerløkka gávpotoassedirektevra lea evttohan seastit ruđa...

30 000 biilla dáhkádusa haga

Sáhttet oažžut buhtadusgáibádusa máŋggaid millijovnnaid ovddas. Tráfihkkadáhkádusasearvi (Trafikkforsikringsforening) lea guorahallan man ollu biillat vudjet Norggas main ii leat biiladáhkádus...

Almmuhit Káráš­joga vuoigat­vuođaid birra

Finnmárkokommišuvnna vuosttaš oasseraporta Kárášjoga eatnamiin ja čáziin almmuhuvvo fargga. Finnmárkokommišuvdna almmuha gaskavahku juovlamánu 11. beaivvi vuosttaš oasseraportta konklušuvnnaiguin 4. čielggadanguovllu Kárášjoga geavahan- ja eaiggáduššanvuoigatvuođaid birra...
-Almmuhus-