-Almmuhus-
-Almmuhus-

– Filbma čáje­ha luonddu ja eatna­miid árvvu dáidda­laš vuogi mielde 

«Badjelándda» oanehisfilbma čájeha dálkkadatrievdamiid Sámis poehtalaš ja visuála vuogi mielde.  Leat sámi čálli Juvva Pittja divttat mat lea vuođđun «Badjelándda» oanehis dokumentárafilbmii maid Jonah Senften...

Ođđa jienat ja ritmmat ISÁK-joavkkus gullo­gohtet

– Dát skearru lea dego čorbma njuolga bajás. Lea go mihkkege maid 2020 jahki oahpahii min, de lea man dehálaš solidaritehta lea vai doalvu...

Váibmobákčasiin ávvudii filbmapremieara

Mannan vahkkus čájehuvvui Elle Márjá Eira ođđa filbma «Ealát» vuosttaš gearddi. Filmmas muitala goavvejagi birra mii lei stuora roassun boazodollui. Dálkkádatrievdan lea dattege dušše...

– Dovddan iežan árbe­viero­guoddin

Gilvala Sámi Music Awardsas: Son lea oahppan juoigat mánnávuođa rájes ja juoigan olles eallinagi, ja lea rámis go lea nominerejuvvon bálkkašupmái. Sámi Music Awards bálkkašupmi 2021...

– Keiino gal vuoitá, lean measta 100 pro­seantta sihkar

Keiino lávlunjoavku, mas lea sámibárdni Fred Rene Buljo, almmuhedje gaskaija lávlaga mainna servet MGP finálagilvui.  Per Sundnesa mielas lea Melodi Grand Prix rievttes lávdi mas...

Ođđa jahki ja ođđa artisttat gergosat Riddu Riđđu festiválii

Dál lea čielgan ahte Katarina Barruk ja Gájanas leat gergosat vuolgit Gáivutnii 2021 geasi ja čuojahit eamiálbmotfestiválas.  Riddu Riđđu lea almmuhan njealját ja viđát artisttaid...

Ádjá juoigan attii fámolaš dovddu

Dál lea artista Lávre Johan Eira (20) ožžon doarjaga ráhkadit debuhttaskearru. Sámediggeráđđi addá doarjaga oktiibuot gitta 1 224 692 ruvnno čieža skearroalmmuheapmái. Daid searvvis leat...

Gilvalit fas beassat Euro­visionii

Odne almmuhii NRK dan guhtta artistta geat besset njuolga MGP finálii, ja dan njeallje artistta geat galget gilvalit vuosttaš oassefinálas. Dál lahkonišgoahtá fas Melodi Grand...

Vuoruha dál girjjálaš­vuođa

Multidáiddár Synnøve Persen illuda go oažžu bargostipeandda girječállimii. Son lohká dál beassat vuoruhit girjjálašvuođa, iige dárbbaš jurddašit eará bargguid bargat. Sámi Dáiddáriid ja Girječálliid Buhtadusfoanda...

Buorre ágga moddját

Fidnii badjel čieža jahkái doarjaga. Njuorrasii oalát. Sámi Dáiddárráđi stipeandalávdegoddi lea juohkán 2021 dáiddárstipeanddaid, oktiibuot 1 801 000 ruvnnu. Stipeandalávdegoddi lea juohkán seniorstipeandda, bargostipeandda, 2...
-Almmuhus-