-Almmuhus-

Guhkes skápma maŋŋel ihtá beaivváš

Dovddus sámi artista Annbjørg Hætta ovttasbargá Bernt Mikkel Haglundain go Haglund dál almmuha goalmmát šuoŋa ođđa skearrus.   Beaivváš ihtá...

Ođđa tv-ráidu sámi mánáide

Dál besset mánát geahččat ođđa mánáid tv-ráiddu Hejolojla. Yle Sápmi čállá ahte SVT Sámi ođđa mánáid tv-ráiddu, Hejolojla, sáhttá...

Sámi bearaš «LYS Morsdag 2020» ovda­siiddus

Guovdageaidnulaš  Ellen Marja Turi Gaup (79) čálus sámi boazodoallobearraša birra dolin lea váldoáššin   «Lys morsdag 2020» girjjážis.  Muitalus govvejuvvo 12 ođđa ja...

  – Dál lea oassi min oktasaš kultur­árbbis vurke­juvvon

Sámi arkiivva, Sámi allaskuvlla ja Ájtte musea ovttasbargoprošeakta AIDA – Arctic Indigenous Design Archives lea prošeakta mii lea čohkken sámi duojáriid ovdabargguid ođđa vuorkái...

Jáhkket Elina leat searvame Melodi Grand Prixii

Lágideaddjit eai leat vuos almmuhan eambbo moadde artistta, ja lea ain čiegus geat muđui galget gilvalit Norgga Melodi Grand Prixas. ESC-bloggárat árvvoštallet...

Rámis go studeanttaid filmmat besset Skábma­govaid festiválii

Sámi allaskuvlla studeanttat leat ráhkadan filmmaid áššiid birra maid birra ii ságastallojuvvo servodagas. – Viđa Sámi allaskuvlla filbmasuorggi studeantta...

– Dán jagi ii leat leamaš váttis  gávdnat filmmaid

Skábmagovaid dáiddalaš jođiheaddji Jorma Lehtola ii loga dán jagi leat leamaš váttis gávdnat filmmaid. Hástalus leai baicce máhttit válljet buot buoremus filmmaid.
-Almmuhus-