-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATGeaidno­ravddaid láddjen

Geaidno­ravddaid láddjen

-

-

Dáid beivviid lea Mesta-bargit jođus áimmahuššat johtolatsihkkarvuođa buot guovlluin gos sis lea doaibmasoahpamuš miehtá riikka. Geainnut gárvejuvvojit geassejohtolahkii earret eará geaidnoravddaid láddjemiin. 

Mesta doaibma- ja áimmahuššan fitnodaga direktevra Kristin Folge muitala lohkkiidčállosis mo Mesta áimmahuššá johtolatsihkkarvuođa geassit, earret eará geaidnoravdda láddjemiin. 

– Dehálamos sivva manin mii láddjet geaidnoravddaid lea áimmahuššat johtolatsihkkarvuođa vai lea buorre oainnádat. Muhto lea maid eará dehálaš oasit man birra várra olusat eai jurddaš, álggaha Mesta doaibma- ja áimmahuššan fitnodaga direktevra Kristin Folge iežas lohkkiidčállosa.

 Mesta váldá vára geainnuin ja luonddus

Oppalaččat šaddet olu iešguđetlágan šaddošlájat geaidnoravddain, sihke sávahahtti ja sávakeahtes šattut. Dát šattut šaddet iešguđet leavttuin iešguđetlágan hápmin. Šattut mat jođánit sturrot, sáhttet šaddat nu stuorrá ahte sáhttet leat mielde lasiheamen johtolatlihkohisvuođaid go geahpedit mátkkošteaddjiid oainnádaga. Geaidnoravda láddjema bokte eai beasa šattut stuorrut nu olu ja oainnádat seailluhuvvo.

GEAIDNORAVDDA LÁDDJEN: Mesta doaibma- ja áimmahuššan fitnodaga direktevra Kristin Folge. Govva: Erik Borås / Samferdsel og infrastruktur
GEAIDNORAVDDA LÁDDJEN: Mesta doaibma- ja áimmahuššan fitnodaga direktevra Kristin Folge. Govva: Erik Borås / Samferdsel og infrastruktur

Lassin johtolatsihkkarvuhtii, de lea geaidnoravda láddjen dehálaš eastadit sávakeahtes šattuid leavvama. Muhtin sávakeahtes šaddošlájat levvet nu jođánit ja šaddet nu stuorrá ahte sávahahtti dahje áitojuvvon šaddo- ja divrešlájat eai čága šat dasa ja áiggi mielde sáhttet maid oalát jávkat luonddus, Go láddjet geaidnoravddaid, de ráddjet maid sávakeahtes šaddošlájaid leavvama, ja dan láhkai maid áimmahuššat elliidmáŋggabealatvuođa go sávahahtti šattut ja divrrit ožžot buoret ceavzinvejolašvuođa. Dán láhkai geahččalat mii nu bures go sáhttit seailluhit nu olu šattuid ja divrriid valljivuođa boahtteáigái, seammás go mii áimmahuššat buorre oainnádaga ja johtolatsihkkarvuođa.

Váralaš bargu – váldde vuhtii

Mii geavahat stuorra mašiinnaid go mii láddjet geaidnoravddaid ja dát bargu sáhttá leat váralaš. Dávvirat, ovdamearkka dihtii geađggit ja doabbarat, sáhttet leat suinniid gaskkas ja geaidnoravdaaggregáhtta sáhttá daid fáhkka rusádit. Láddjedettiin vásihat dávjá ahte sáhtášii šaddat hirbmat váralaš dilli. Mii bivdit du danin doalahit buorre gaskka vuojedettiin go deaivvat Mesta láddjemin geaidnoravddaid. Muitte mii leat dás lasiheamen du sihkkarvuođa – ja doalahit ahte mis ain lea rikkis šaddo- ja divrešládja valljivuohta. Vuoje čábbát ja sávan buori geasi!

-Almmuhus-