Betingelser for abonnement 

Abonnement på Avvir gir deg mulighet til å lese vårt innhold i papiravisen og digitalt via datamaskin, mobiltelefon og nettbrett for deg og din husstand. Det gir også tilgang til e-avis (papiravisen elektronisk).

Papiravis leveres tirsdag, torsdag og lørdag, mens digital tilgang alltid er tilgjengelig.

Det er mulig å stanse forsendelsen av papiravisen og kun benytte de digitale tjenestene.

Abonnementet selges av Avvir, Sami Aviisa As. Org nummer 968 024 280.

Abonnementet er bindende til det sies opp av kunden. Dersom betaling ikke foreligger innen forfallsdato, vil abonnementet bli stoppet og faktura for eventuell ubetalt periode vil bli sendt.

Abonnementet skal forskuddsbetales og faktura for neste periode varsles i god tid før forfallsdato. Ved betaling med ordinær papirfaktura påløper fakturagebyr.

Avtale om AvtaleGiro gjøres via din bankforbindelse. Skjema for inngåelse av AvtaleGiro-avtale mottas normalt sammen med papirfakturaen.

Alle oppgitt priser gjelder levering i Norge inklusiv merverdiavgift. Utenfor Norge gjelder særskilte vilkår. Ved prisendring vil den nye prisen gjøres gjeldende fra tidspunkt for neste betalingsperiode.

Korte stopp gir ikke fradrag i abonnementsprisen. Det kan ikke bestilles stopp for abonnement i bindingstidstiden.

Etter angrefristloven kan abonnenten gå fra avtalen uten å oppgi grunn innen 14 dager etter første leveranse. Ved bruk av angreretten må du gi melding til kundeservice innen angrefristen. Du finner kontaktinformasjon i bunnen av disse vilkårene.

Om avisen uteblir på grunn av streik, lockout eller andre leveringsproblemer, vil vårt erstatningsansvar begrense seg oppad til det abonnenten har betalt for tilsvarende tidsrom. Reklamasjon på feil, mangler og forsinkelser ved abonnementstjenesten må gjøres til Kundeservice snarest mulig. Forsinket avis vil normalt ikke gi erstatning. Har du tilgang til avisen digitalt erstattes ikke uteblitt papiravis ved eventuelle leveringsproblemer.

Kontakt Avvir:
Telefon, 934 40 700. E-post, abonnement@avvir.no.

Sist oppdatert juni 2022