Alf Berg Grønnli

441 ARTIHKKALAT0 KOMMENTÁRAT

Geasset ollugat vudjet gárren­oaivvis

Logiduháhiid mielde norgalaččat vudjet beaivválaččat gárrenoaivvis go leat geavahan dálkasiid, Álbmotdearvvašvuođainstituhta loguid mielde. 140 000 norgalačča vudjet gárrenoaivvis juohke...

Guovda­geainnu bargiid­bellodat evttohan namaid stuorra­digge­listui

Guovdageainnu bargiidbellodat lea evttohan namaid Finnmárkku bargiidbellodaga stuorradiggelistui 2021. Guovdageainnu Bargiidbellodagas lei miellahtočoahkkin geassemánu 30. beaivvi, ja leat sádden...

Eambbo universi­tehtat dieđihit lassánan verro­šeami

Loahpalaš logut leat gárvásat čakčat, muhto dál dieđihit máŋga universitehta ja allaskuvlla ahte lea eambbo verrošeapmi eksámeniin.  Oslo Metas...

Eai leat vuovdán seamma olu oaggun­koarttaid go diibmá

Narve Johansen, Deanučázádaga guolástanhálddahusa ráđđeaddi, muitala ahte dán jagi eai leat vuovdán seamma olu oaggunkoarttaid, ja korona sáhttá leat sivvan dasa.

Sámediggi addán doarjaga duodjevissui

Sámediggeráđđi lea juolludan doarjaga Silba-Siida AS:ii hukset Atèlje Anti duodjeviesu. Silba-Siida AS lea álggaheaddji duodjefitnodat Grogn suohkanis, ja Sámediggeráđđi...

Oahpistit mánáid miehtá Sámi áppas

«Bædi ja Børdi» leaba váldán giellakurssa ja oahppan davvisámegiela. Dál leaba gergosat oahpistit mánáid ja bearrašiid miehtá Sámi...

74,4 mil‹jovnna Romssa ja Finn­márkku gielddaide

Romssa ja Finnmárkku fylkkaráđđi leat juolludan 74,4 miljovnna ruvnnu gielddalaš ealáhusfoanddaide. Ruhtadeapmi lea oassi ráđđehusa heahtedillepáhkas nannemii gielddalaš ealáhusfoanddaid...

Dábál­aš jávkan­rádji skuvllas čavčča rájes

Koronapandemiija dihtii de bohte gaskaboddosaš rievdadusat jávkanrájis njukčamánus. Go skuvlajahki fas álgá, de lea ruovttoluotta dábálažžii. Ohppiide geain eai...

Okta­nuppe­lohkái korona­pasi­eantta buohcceviesuin

Vuossárgga ledje oktanuppelohkái pasieantta geain lea koronadávda Norgga buohcceviesuin. Dat lea vuolimus lohku njukčamánu 10. beaivvi rájes, ja 15...