Alf Berg Grønnli

370 ARTIHKKALAT0 KOMMENTÁRAT

Ráđđehus háliida nannet mobiila­neahtta­fierpmá­daga Finn­márkkus

Ráđđehus háliida nannet mobiilagearggusvuođa logi gielddas Finnmárkkus, ja bidjet 90 miljovnna ruvnnu dása goalmmát heahtedillepáhkas. Ruđat galget geavahuvvot sihkkarastit...

Diibmá lei geasse­skuvla hui bivnnut, dál sáhttá dasa fas ohcat 

Kárášjogas áiggoše dán jagi maid lágidit geasseskuvlla reálafágas, nugohčoduvvon Sommerlab. Sommerlab lea vahkku goas leat iešguđetge bargobihtát ja stohkosat...

Eai beasa oahppomátkái, skeŋkejit ruđa borasdávda­searvái

Sámi joatkkaskuvlla ambulánsa- ja dearvvašvuođafága Kárášjogas lei plánen vuolgit Roavvenjárgii oahppomátkái, muhto korona dihtii ii leat mátki vejolaš.  Sámi joatkkaskuvlla ambulánsa-...

Áigu oahpahit sápme­laččaid dinet ruđa iežaset kultuvrras

Travel-Finnmark lea álggahan prošeavtta “Winter-Sapmi” maŋŋel diehtočoahkkima mii lei Jergulis skábmamánus. – Doppe bođii ovdán ahte Davvi-Norggas vuovdá sámi...

Ožžon doarjaga logi oahppo­sadjái

Ráđđehus lea addán doarjaga 4000 ođđa oahpposadjái go olusat leat ohcan alitohppui korona dihtii. Sámi allaskuvla oažžu ruđa logi oahpposadjái sámegielas.

Suodjalus dieđiha báhčin­rieja Romssas

Suodjalus dieđiha báhčinrieja ja lassánan johtolaga go hárjehus Torden Rein álggahuvvo Ánddasullos, Meavkkis-Vilgesváris ja Setermoenis vuossárgga. Bearjadaga geassemánu 5....

Eambbosat álggahit media­diŋgo­jumi

Stuorát oassi leat álggahan aviissa, TV-kanála dahje streamenbálvalusaid diŋgojumi koronadili geažil go oassi mii lea heaittihan diŋgojumi. 13 proseantta leat...

Ohcan ruhta­deami liige oahppo­sajiide

Sámi allaskuvlla rektor Laila Susanne Vars muitala ahte leat ohcan Máhttodepartemeanttas liige ruhtadeami vai sáhtáše eanet studeanttaid váldit sisa.