– VÁSIHUVVO givssideapmin

Kárášjoga Bargiidbellodaga jođiheaddji Kjell Sæhter lea hirpmástuvvan Kárášjoga Gurutbellodaga gielddastivraáirasa čuoččuhusaide ahte lea Kárášjoga Bargiidbellodaga ovddasvástádus čuovvolit nuoraid iige Kárášjoga gieldda.
Olles ášši

Mánát leat servvodaga čuovggat

Distaga čalmmustuhtte mánát Guovdageainnus, Kárášjogas ja Mázes iežaset servvodahkii. Sii čájehedje sii gal máhttet illudahttit earáid....
Olles ášši

Evttohit sierra mearkkaid

Sámiráđi semináras Kárášjogas maŋŋebárgga ságastalle miehtá Sámi boahtán sámi duojárat makkár oktasaš Sámi Duodji-merkii lea dárbu suddjen ja merken dihtii sámi duoji ja sámi designa. ...
Olles ášši

Várdosii hárjehallat

Kárášjohkalaččat vázzet áŋgirit čierastanluohkkái, ja dál besset lášmmohallit várdosis maiddái hárjehallat rusttegiiguin. Áŋgirušši lea gielddadoavttir, ja son ávžžuha birra jagi lihkadit go ii ábut guokte vahku ovdal geasseluomu hárjehallagoahtit. ...
Olles ášši

– Orrot čájeheamen eahpeluohttámuša ráđđealbmái

Kárášjoga Listtu gielddastivraáirras Sissel Gaup ii loga gal iežas doarjut ovttasbargojoavkku ­evttohusa mas galget unnidit ossodagaid ja jođiheddjiid....
Olles ášši

Bissu buot politiijain

Disdaga iđida rájes vearjuduvvojedje buot uniforbma politiijat Norggas njealji vahkkui terroráitagiid geažil....
Olles ášši

Evttohuvvon sátnejođiheaddjin

Kárášjoga Bargiidbellodat lea evttohan Svein Atle Somby ­sátnejođiheaddjin boahtte válgaáigodagas ja son áigu vuoitit álbmogis luohttevašvuođa fas ruovttoluotta gielddastivrii....
Olles ášši

Muitala vealaheami birra stádaministarii

Cielaheapmi ja vealaheapmi man sápmelaččat vásihit loktejuvvojit stádaministara beavdái. Sámediggeráđđi Henrik Olsen muitala gaskavahku sámiid vásáhusaid birra go ráđđehus dáhttu eastadit ja hehttet vašálašvuođa....
Olles ášši

Sámi artisttaid RÁMIDIT ja gudnejahttit

Audioland AS lea álggaheamen sámi musihkkabálkkašumi prošeavtta mii lea sullii dakkár go Norgga beale Spellemann-bálkkašupmi. Klemet Anders Buljo lohká Sámis váilut bálkkašumiid juohkin musihkkadáiddáriidda, muhto buohkat eai oainne dárbbu dasa....
Olles ášši

- NBR áibbas boasttu luotta alde

Boazodoalli lohká NBR dál gávdnan áibbas boasttu luottaid máid guoradit. ...
Olles ášši