-Almmuhus-
-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATNá sáhtát geavahit gáhkko­bázahusaid

Ná sáhtát geavahit gáhkko­bázahusaid

Journalista

-

-

Dihtet go ahte gáhkkomoaluid sáhtát geavahit luomelákcii?

Guovttis logi olbmos bálkestit eanet borramuša juovlamánus go muđui jagis. Dan čájeha iskkadeapmi maid Opinion lea dahkan MatPrat ja Láibbi ja gortniid diehtokantuvrra ovddas. Váldosivva lea dávjá ahte olbmot ráhkadit menddo olu borramuša, iige leat sadji vurket bázahusaid, dahje láibot menddo olu. 

– Leat go don geavahan olu áiggi ja návccaid láibut dahje leat oastán smávva gáhkuid juovllaide? Ii leat somá bálkestit buori borramuša, ii dutnje iige birrasii, jearrá  Láibbi ja gortniid diehtokantuvrra beaivválaš jođiheaddji Torunn Nordbø preassadieđáhusas.

– Ále bálkes

– Juovlagáhkuid geavaheapmi – ále bálkes bihpporgáhkkoviesu dahje eará goike gáhkuid, molle  ja geavat gáhkkomoaluid vuođđun jiekŋagáhkus dahje eará gáhkuide. Dalle lea dus fáhkka earálágan jiekŋagáhkku dahje gáhkku, dadjá Nordbø. 

Son evttoha ovddamearkka dihtii guossohit gussiide keavssaid maid ala bidjá alitguohpavuosttá, muorjemeasttu ja gilvit dan ala gáhkkomoaluid. Lohká dalle eai mana duššás.

Nordbø muitala 70 proseantta jerron olbmuin muitalit ahte sii ráhkadit menddo olu borramuša. 24 proseantta muitalit sis ii leat sadji bázahusaid vurket. 23 proseantta láibot menddo olu juovlagáhkuid. 19 proseantta muitalit ahte borramuš leamaš menddo guhká beavddi alde, eai ge dieđe lea go borramuš šat borahahtti, 16 proseantta eai dieđe maid galget dahkat borramušbázahusaiguin.

-Almmuhus-