-Almmuhus-
-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATGirku veahkeha bearrašiid main lea heajos dienas

Girku veahkeha bearrašiid main lea heajos dienas

-

-

Norgga girku lea ožžon badjel njeallje miljovnna ruvnnu ráđđehusas veahkehandihte olbmuid geat rahčet. 

Ráđđehus lea juolludan 4,125 miljovnna ruvnnu Norgga girkui. Ruđain galget lágidit juovladoaluid, juohkit borramuša bearrašiidda ja juovlaskeaŋkkaid mánáide. 

– Lea illudahtti go ráđđehus atná árvvus oskuservodagaid veahkkedoaimmaid olbmuid várás geat rahčet, lohká girkoráđđedirektevra Ingrid Vad Nilsen preassadieđáhusas.  

Maiddái organisašuvnnat Norges Kristne Råd, Kirkens Bymisjon ja Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn ožžot ruhtajuolludeami veahkkebargui.  (©NTB)

-Almmuhus-