-Almmuhus-
OĐĐASATDál lea fas dat várá­leamos áigi

Dál lea fas dat várá­leamos áigi

Journalista

-

-

Dál gitta ođđajagi rádjái lea dat áigodagas jagis go vuddjojit eanemus ealggat ja eará fuođđut Romssas ja Finnmárkkus.

Vuoddjit fertejit dál leat erenoamáš várrogasat luottaid alde, go logut čájehit ahte dál álgá dat áigodat jagis go vuojáhallet eanemus ealggat  ja eará eallit davimus fylkkas Norggas.  Juohke goalmmát ealga dahje eará ealli mii vuddjo oktiibuot ovtta jagis, vuddjo golmma maŋemus mánuid. Sivvan dasa lea go seavdnjat, leat gálljin luottat ja heajos siivu. Čakčat lea maid ragatáigi ja bivdu mii dagaha ahte eallit vázzet viidábut.

Nu čállá Gjensidige dáhkádusfitnodat preassadieđus. Logut leat vižžon Hjorteviltregistaris, ja dasa eai registrere bohccuid mat vuddjojit.

Váldogeainnuin váráleamos

Geainnut gos lea olu johtolat, nu go E6 alde ja riikkageainnuin, vuddjojit eanemus eallit. 

– Leage áicil ja unnit leahtu, earenoamážit báikkiin gos leat šilten elliid. Váráleamos lea iđđes gaskal diibmu čieža ja ovcci, ja eahkes maŋŋel diibmu 16, dadjá dáhkádusfitnodaga diehtojuohkki Pål Rune Eklo. 

Son maid muittuha ahte jus vuodjá ealli njeaiga, de lea geatnegahtton dieđihit politiijaide nummiris 02800 ja sii de gohččot rievttes olbmo báikái. Jus guođđá vuddjon ealli dieđikeahttá, de sáhttá ráŋggáštuvvot, muittuhit sii. 

-Almmuhus-