-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATBargo­mokta njiedjan maŋŋel pande­miija

Bargo­mokta njiedjan maŋŋel pande­miija

-

-

Bargomokta lea njiedjan maŋŋel pandemiija, ja ođđa logut čájehit ahte bargomokta lea njiedjan guvttiin proseanttain. Unnimus bargomokta lea sis geat báhce barggu haga, go pandemiija ollii Norgii.

Guorahallamiid maid fágasearvi Krifa lea dahkan, čájeha ahte Norggas lea njiedjan bargomokta. Čájehuvvo ahte sii geat báhce barggu haga leat massán eanemus bargomovtta.

– Mii oaidnit ahte sii geat báhce bargguid haga, leat sii geat masse eanemus movtta bargat. Muhto mii oaidnit maid ahte konkrehta doaibmabijuiguin lea vejolaš loktet olbmuid bargomovtta, muitala Krifa Norge beaivválaš jođiheaddji Kristin Fjellman preassadieđáhusas.

Gulahallanhoavda SMB Norges (beroštusorganisašuvdna unnit fitnodagaide), Joachim Dagenborg, oaivvilda ahte raporttas bohtet ovdan dehálaš dieđut. Ja namuha earret eará čanastagaid gaskkal bargomovtta ja buozalmasvuođa jávkamiid.

– Buozalmasvuođa jávkamat gártet hui divrrasin norgga ealáhusaide, ja erenomážit unnit fitnodagaide. Dát raporta čájeha ahte dihto doaibmabijuin maid fitnodagat ieža sáhttet dahkat, lea mielde unnideames buozalmasvuođajávkama, ja mii háliidit min miellahttofitnodagaid veahkehit, muitala Dagenborg.

-Almmuhus-