Elin Marakatt

719 ARTIHKKALAT0 KOMMENTÁRAT

Joel Mats (29) lea čuohpahan váimmu gávcci háve: – Áiggun bargat eallinagi boazovázzin 

Nuorra boazovázzi Joel Mats Åhren (29) Ohrendahke čearus, Jämtlánddas Ruoŧas, lea alccesii ceggeme ealu. Váibmosiva geažil vásiha hástalusaid, muhto liikká ii háliit vuollánit.  Boazovázzi Joel...

Dál beasat Supmi mátkkoštit jus leat ožžon boahkuid 

Suopma ložže mátkkoštanráddjehusaid riikii geassemánu 21. beaivvi rájes.  Mátkkit Supmii EU- ja Schengen-riikkain lea vejolaš sidjiide geat leat váldán boahkuheami dehe sáhttet duođaštit ahte sis lea...

– Háliidan čájehit man girjái Sámi servodat lea

Čavčča rájes doaimmahišgoahtá Iŋgá Káre Márjá Utsi (20) Š-bláđi.  Iŋgá Káre Márjjás lea gullevašvuohta sihke Kárášjohkii ja Guovdageidnui. Son lea ovdalaččat bargan journalistan NRK Sámis. Čakčamánu...

Amerihkás Emma gávnnahii ahte son lea sápmelaš: – Erenomáš mátki ohcat iežan sámi ruohttasiid 

Su veagas lea sámevuohta leamaš čihkosis golbma buolvva ruoŧaiduhttima dihte. Dál Emma Björnsgard- Basayne, gii ássa Connecticutas Amerihkás, lea álggahann erenomáš mátkki – váldit...

– Deŧalas leat sápmelažžan eallima lohppii

Upmeje universitehta ođđa dutkan čájeha ahte lea deaŧalaš sápmelaččaide dovdat gullevašvuođa sámevuhtii gitta eallima lohppii.  Upmeje Universitehta divišuvdnaossodaga dutki Lena Kroik ovttas eará dutkiiguin lea...

– Orru nu ahte eai makkárge internationála moaitagat bastte Ruŧŧii

Sámiráđđi ja Vapsten čearru čállet rabas reivves ahte Ruoŧa stáhta ii čuovo internationála rivttiid ruvkeáššis.  Lea sáhka ruvkeáššis Vapsten čearus Ruoŧas gos ON nállevealahankomitea CERD lea...

– Sáhttit suddjet 700 hektára vuovddi Ohce­jogas

Suoma birasministeriija lea juolludan dan jahkái 20 miljovnna euro lassimearreruđa Davvi-Suoma vuvddiid eaktodáhtolaš suodjaleapmái. Ohcejoga boazodáluid oktasašmeahci suodjalanbáiki lea Muttošjávrri bálgosa dálveguohtoneatnamiin.  Meahcci  galgá dal...

65 guovžža báhččon davimus Ruoŧas

Lea ođđa olahus go eai goassege lea nu olu guovžžat báhččon Norrbottena leanas.  Dán giđa leat 65 guovžža báhččon Davimus Ruoŧas, dieđiha Norrbottena leanastivra.  – Lea sáhka...

Suoma stáhta juolluda 6 miljovnna euro boazoealáhussii goavvejagi vahágiid ovddas 

Suoma boazodoallit sáhttet dál ohcagoahtit buhtadusaid 2019/2020 dálvvi goavvejagi boazovahágiid ovddas.   2019/2020 dálvvi lei heahtedilli Suoma beale boazodoalus goavvejagi dihte ja dat dagahii stuorra vahágiid...

Labba lokte sámegiela geasserádios

Ruoŧa dovddus rádioprográmma «Sommar i P1»  ságasta dán jagi sámi girječálliin ja journalisttain Elin Anna Labbain. «Sommar i P1» lea dovddus Ruoŧa prográmma mii sáddejuvvo...