Berit Marie Lise Eira

1178 ARTIHKKALAT0 KOMMENTÁRAT

Áiggošedje vurket priváhta dološ luđiid 

Olusiin dáidet priváhta luohtekaseahtat iežaset ruovttuin. Daid háliidivččii Juoigalasat searvi gádjut jávkamis. – Juoigalasat searvi diehtá olbmuin leat ruovttuin...

Jovsset Ante Sara ja eará boazodoallit šiehtadan boazologu dáfus

Muhtin boazodoallit leat dahkan siskkáldas šiehtadusa mii mielddisbuktá ahte Jovsset Ánte Sara ášši Stáhta vuostá sáhttá dál čoavdašuvvat.

Dáloniid listu reakšuvdna:

https://vimeo.com/358898414

Kárášjoga Bargiidbellodaga vuosttaš reakšuvdna:

https://vimeo.com/358885865

Válgabohtosat ja eará dieđut

Dán áššis oainnát mo áirraslogut leat sámi gielddain dál, ja maid válgabohtosat orrot čájeheamen boahtte áigodaga dáfus.

Eai beroš vaikke masse viđat saji

Maŋŋil go jietnalogut leat divvojuvvon de čájehuvvo ahte Norga gahčai Ruoŧa vuolábeallái Eurovision Song Contest finálas.