Sara Risten Susanna Gaup

8 ARTIHKKALAT0 KOMMENTÁRAT

Sámi dáidda čiŋaha universi­tehta seinniid

Oahpaheaddjeoahppovisti, Romssa Norgga árktalaš universitehtas, lea čiŋahuvvon ođđa dáiddačohkkehusain. – Buktagat mat gaskkustit Romssa jiena, sámi poesiijagirjji ja monumentála siskkobealaláš gáhtadáidagat...

– Mearra­sámi kultuvra ja árbe­vierru ii leat ožžon nohkka fuomá­šumi

Leavnnja joatkkaskuvla šaddá resursaskuvlan.  Leavnnja joatkkaskuvla galgá dál šaddat resursaskuvlan, nannen dihte mearrasámi kultuvrra ja árbevieru. Dán mearrádusa lea...

Sámi girko­ráđđi doarju homo­fila­báraid náitima

– Buohkat leat bures boahtin girkui, cealká Sámi girkoráđđi.  Čakčamánu 10. beaivvi dollojuvvui Sámi girkoráđis čoahkkin gos bođii čielga...

Dál sáhtát ieš ohcat vuojániid birra dieđuid

Stáhta geaidnodoaimmahat fállá ođđa ohcanbálvalusdoaimma mas ieš beasat ohcat dieđuid vuojániid birra.  Stáhta geaidnodoaimmahat fállá dál ođđa diehtojuohkima vuojániid...

Spiležat rahpan sporta­rámbuvrra Guovda­geainnus

Lea guhkes áigi go maŋemus lei sportarámbuvra Guovdageainnus, muhto dál lea dat beaivi čuvggodan.  Čakčamánu ovccát beaivi lea ovttaládje...

Dán čavčča lea ollu mii dáhpá­huvvá Sámi allaskuvllas  

Boahtte ja maŋit vahkku leat riikaviidosaš dutkanbeaivvit. Dan oktavuođas galget ollu iešguđetlágan doalut Sámi allaskuvllas.  Dán jagáš riikaviidosaš dutkanbeaivvit...