Berit Marie Lise Eira

1211 ARTIHKKALAT0 KOMMENTÁRAT

Gilvalit fas beassat Euro­visionii

Odne almmuhii NRK dan guhtta artistta geat besset njuolga MGP finálii, ja dan njeallje artistta geat galget gilvalit vuosttaš oassefinálas. Dál lahkonišgoahtá fas Melodi Grand...

UNN:s buorre analysa­kapa­sitehta

Lea beaggán ahte UNN:s maŋŋonit koronateasttaid analyseremiin ja ahte das šaddet stuorra váikkuhusat, dál čállá buohcciviessu ahte dat ii doala deaivása. Vuorjašumit mat leat boahtán ovdan...

Ohcet bargiid geat dovdet mearkkaid ja máhttet dronain girdit

 — Dákkár gelbbolašvuođat sáhttet šaddat deháleabbon boahtteáiggis, lohká karriearabagadalli Stáhtahálddašeaddji virgealmmuhusa birra.  Juovlamánu loahpas almmuhii Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji ahte ohcet ráđđeaddiid dahje seniorráđđeaddiid iežaset...

Ii šatta bargo­heaitta: –Livččii šaddan duođalaš dilli

– Mii leat ilus go olaheimmet čovdosa soabaheami bokte. Buohccedivššárbargoheaitta gielddain, dan dilis mas riikka dál lea, livččii leamašan hirbmat duođalaš, lohká Tor Arne...

Erna Sol­berg rahpá Nanne-konfe­ránssa

Go FeFo jearrá mo Finnmárkku luondu sáhttá buvttadit eambbo ceavzilis bargosajiid, de dat dáhpáhuvvá maŋŋel go stáhtaministtar lea sávvan bures boahtima konferánsii. – Mii leat...

Olusat áiggo­šedje eambbo lihkadit dán jagi

Jus dus lea ođđajagilohpádussan eambbo lihkadit, ja áinnas olgoáimmus, de it leat áidna geas leat dakkár áigumušat. 71 proseantta norgalaččain háliidit lihkadit eambbo dán jagi....

Iskkahit eambbo­siid Romssas

Vásihit ahte olusat áiggošedje váldit drop-in iskosiid. Romssa suohkan viiddida koronaiskanfálaldaga Mellomvegen 110:s ovttain beivviin. Dan dahket go vásihit ahte leat olusat geat áiggošedje váldit...

Nannejit heahte­gula­hallama davvi­guovlluin

Dássážii eai leat leamašan doarvái buorit heahtegulahallanvejolašvuođat Váldogádjunguovddáža gaskkas nannámis ja skiippain mat vudjet polára- ja davviguovlluin. – Ráđđehus lea danne juolludan guhtta miljovnna ruvnno...

Oaidná ođđa vejolaš­vuođaid stuorát orgána bokte

Sámi dáiddárráđđi lea gieskat jienastan ahte luitet ođđa girječálliid searvvi mielde sin orgánii, vaikke eai buohkat lean dása ovttaoaivilis. – Dat mearkkaša hui olu midjiide,...