-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Suomas eai vuorut buot boarrá­sepmo­siidda vaksiinna

Suomas eai vuorut buot boarrá­sepmo­siidda vaksiinna

-

-

Suomas eai boahkut hearkkimusaid ja vuoras olbmuid ovddemus. Doppe galget dearvvašvuođabargit oažžut vaksiinna vuosttažin. 

Davviriikkain leat mearridan ahte buot boarráseamos ja hearkkimus olbmot galget ovddemusaid searvvis oažžut boahkuid covid-19 vuostá. Norgga eiseválddit leat aitto mearridan ahte dearvvašvuođabargit geat barget singuin, vuoruhuvvojit seammás.

Suomas gal vuoruhit dearvvašvuođabargiid buot ovddemussii. Easkka nuppi oasis ođđajagimánus ožžot sii geat leat boarráset go 80 jagi boahkuheami Suomas.

— Min strategiijas leat máŋga mihtu. Mii áiggošeimmet garvit jápmimiid ja várálaš dearvvašvuođadili, muhto mii áigut maid sihkkarastit buohcceviesuid kapasitehta, dadjá bajitdoavttir Hanna Nohynek Suoma álbmotdearvvašvuođainstituhtas.

Ballet roasus

Son muitala Suomas boahkuhit dál ovddemus intensiivaossodagaid ja heahtedivššu bargiid ja sin geat dikšot covid-pasienttaid, go daidda bargiide lea váttis gávdnat sadjásaččaid.

– Jus sidjiide njoammu covid-19, šattašii roassun ossodagaide ja ollu olbmot jámáše, dadjá son.

Davvi-Norggas álget fargga

Norggas áigot maid sihkkarastit heahtedivššu. Davvi Dearvvašvuohta dieđiha ahte nuppi vahkus dán jagis álget fállat boahkuid dearvvašvuođabargiide geat barget intensiiva- ja heahtedivššus ja maiddái muhtin guvllolaš doaimmain ja analysabargguin . 

Davvi Dearvvašvuohta oažžu 2700 vaksiinna ođđajagimánus ja guovvamánu álggus. Juohkehaš galgá boahkuhuvvot guovtte háve, nu ahte 1350 bargi ožžot fálaldaga dán vuoru. Álbmotdearvvašvuohta goziha njoammundili čađat, ja árvvoštallet galget go eambbosiidda juolludit dan. 

Bealli UNN:i

Davvi Norgga universitehta (UNN) vuoruhuvvo ovddemus, go sii ožžot beali boahkuin. Muđui oažžu Nordlandssykehuset 30 proseantta, Helgelandssykehuset sullii logi proseantta, Finnmárkku buohcceviessu sullii logi proseantta ja Sykehusapotek Nord sullii njeallje proseantta. 

-Almmuhus-