-Almmuhus-
GUOIMMUHEAPMI– Sii leat árgabeai­sáŋgárat

– Sii leat árgabeai­sáŋgárat

-

-

– Bargit Álttá Siida mánáidgárddis leat árgabeaisáŋgárat, oaivvilda váhnen gii evttoha Ávvira juovlafuomášumi addit buot bargiide mánáidgárddis. 

– Sii barget olu vai min mánáin galgá buorre oadjebasvuohta ja buorre dilli mánáidgárddis. Sii deattuhit man dehálaš lea beassat geavahit eatnigiela, seailluhit sámi kultuvrra ja sámi árbevieruid. Sii leat hui dehálaččat min mánáide dáppe Álttás gos eanas gullo dárogiella, čállá váhnen Sara Birgitte Marie Eira.

Go Ávvir olle mánáidgárdái geigendihte skeaŋkka de gullo musihkka, gitaračuojaheapmi, lávlun ja mánát mat boagustit.

Lea liekkus miellaláhki ja maid hui ealas. 

Giitevaš go olles mánáidgárdi oažžu fuomášumi

– Hui somá, ja leat giitevaččat skeaŋkka ovddas, dadjá mánáidgárddi bargi Marie Louise Lantto ja lasiha:

– Mii geahččalit bargat min barggu dan buot buoremus lági mielde go sáhttit.

Marie Louise muitala ahte mánáidgárddiin lea dál hui garra dilli bargiid dáfus, ja sámi mánáidgárddiin lea vel vearrát.

– Mii leat bargan hui ládje doalahit min sadjásaččaid, muhto goitge mii dovdat ahte ii leat álki.  Lea hui mávssolaš go mii oidnot ja dá lea hui dehálaš bargu vai mii nagodit doalahit sámegiela dáppe gos majoritehtagiella lea dárogiella, lohká Marie Louise.

Marie Louise mielas lea hui somá go olles mánáidgárdi oažžu juovlafuomášumi:

– Mu mielas lea maid hui somá go olles mánáidgárdi oažžu skeaŋkka barggu ovddas, go fárrolaga mii nagodit čađahit min barggu, lohká Marie Louise Lantto, gii lea mánáidgárddi pedagogalaš jođiheaddji ja sadjásaš jođiheaddji. 

Mánáidgárdebargi Mads Robert Mienna boahtá maid ságaide ja dadjala:

– Oba somá go min barggu oidnet ja leat giitevaččat dainna.

-Almmuhus-