-Almmuhus-
OĐĐASATNarkotihkkaduogušteapmi lassánan 

Narkotihkkaduogušteapmi lassánan 

-

-

Duollodoaimmahat lea duoguštan eanet kokaiinna, heroiinna ja syntehtalaš narkotihka dán jagi vuosttaš guđa mánus go seamma áiggis diibmá.

Duoguštanstatistihkka almmuhuvvui duorastaga, ja muitaluvvo ahte psykoaktiiva substánssat leat lassánan.

Dat lea narkotihkka mii lea syntehtalaččat ráhkaduvvon, mii sáhttá leat 10 000 geardde garraset go dábálaš narkotihkka, ja mainna sáhttá jápmit vaikko ii váldde nu olu, čállá Duollodoaimmahat sin neahttasiiddus.

 

Juoga lassána, eará njiedjá

Duollodoaimmahat lea maid duoguštan eambbo heroiinna ja kokaiinna go diibmá seamma áiggis.

Máŋga jagi duoguštedje eanet ja eanet alkohola, muhto dán jagi ii leat dat lassánan. Lohku lea seamma dásis, muhto Duollodoaimmahat ii leat seamma stuora osiid duoguštan oktanaga dál go ovdal.

Duollodoaimmahaga duoguštanstatistihkas boahtá ovdan ahte vuosttaš jahkebealis dán jagi leat duoguštan 17 miljovnna valuhttaruvnno, 12 tonna bierggu, 4,4 tonna guoli ja njeallje miljovnna sigareahta.

– Vaikko heroiidna ja kokaiidna lassána, de njiedjá ges amfetamiidna- ja canabisduogušteapmi, dieđiha Duollodoaimmahat.

-Almmuhus-