-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Háliidit oktasaš kvenaleavgga

Háliidit oktasaš kvenaleavgga

-

-

Norgga kvenaid lihtu jođiheaddji mielas livččii dehálaš ahte buot kvenaide livččii seamma leavga. Dál livččii sis ođđa árvalus.

Norgga kvenaid lihtu riikkastivra čoaggana dán vahkkoloahpa meannudit leavgaášši. Lihtus leat siskkáldasat bargame leavgaáššiin ja hábmeme áibbas ođđa kvenaleavgga, mii fátmmastivččii buot kvenaid golmma riikkas. Gáivuona kvenasearvvi stivra lea odne sádden dán árvalusa makkár kvenaleavga galggašii leat: 


GUOKTE LEAVGGA OKTII: Ođđa leavgga vuođđun leat sihke Durtnosleagi meänleavga ja Norgga kvenalihtu leavga. Govva: Ruijan Kveeniliitto.
 

 

Seaguhus guovtti leavggas

Ođđa leavgga vuođđun leat guokte leavgga. Das lea Svenska Tornedalingars Riksförbund (STR-T ) ja Meängielagiid dálá leavggas váldon fiskes ja vilges stábit. De lea vel biddjon dasa Norgga kvenalihtu beaiveruossa ja dan leavgga seavdnjadit alitivdni vuolimus stáhpin. Gáivuona kvenalihttu lea de váldán vuhtii Kvena Ráđi cealkámuša, ahte galggašii ráhkaduvvot oktasaš leavga buot kvenaide Davvikalohtas.

 – Mii galgat ge dán vahkkoloahpa digaštallat galgat go válljet Norgga kvenaide sierra leavgga, vai galgat go mii bargat viidáseappot oččodit buot kvenaide, buot golmma riikkas, oktasaš leavgga, dadjá Norgga kvenalihtu jođiheaddji Hilja Lisa Huru.

 

Čohkket buohkaid

Lea olu jagiid juo digaštallon galgá go kvenain oktasaš leavga. Ruoŧa bealde leat Durtnosleagi kvenat ja Kvenlandsforbundet, mas leat ossodagas buot golmma riikkas ja jođiheaddji Suoma bealde, ieža hábmen leavgga. Danne eai leat áŋgiruššan ráhkadit oktasaš leavgga. Muhto Huru mielas livččii goitge hui dehálaš ahte buot kvenaid dál čohkkeše ovtta leavgga vuollái. Jus da galggašii dahkkot duohtan, fertešedje buot kvena organisašuvnnat soahpat dainna lágiin.

 – Oktasaš leavga čohkke eanemusat, ja lea mearkan ahte kvenat gullet buot golmma riikii. Lea dehálaš ahte lea juoga mii mis lea oktasaš, ja oktasaš leavga livččii dehálaš symbolan mainna levgešeimmet maid kvenaid beaivvi njukčamánu 16. beaivvi, dadjá Huru..

 

Goabbat beaivi maid

Muhto ii oro leamaš álki soahpat oktasaš ávvubeaivvi ge buot riikkaide. Njukčamánu 16. beaivvi lea Norgga kvenalihttu mearridan kvenaid ávvubeaivin. Durtnosleagi kvenat Suoma- ja Ruoŧa bealde leat ges nammadan suoidnemánu 15. beaivvi iežaset beaivin.

- Advertisement -
-Almmuhus-