-Almmuhus-
OĐĐASATLevgegohtet kvenaleavggain

Levgegohtet kvenaleavggain

-

-

Romssa suohkan dohkkeha kvenaleavgga ja levgegoahtá maiddái dainna.

Kvenaid álbmotbeaivvi, njukčamánu 16. beaivvi, levge maiddái Romssa suohkan kvenaleavggain. 

Ihttin mearrida oainnat Romssa ovdagoddi dohkkehit kvenaleavgga almmolaš leavgan. 

Suohkan dahká mearrádusas danin go háliidit čalmmustahttit kvena giela ja kultuvrra buorebut, čállá iTromsø aviisa. 

-Almmuhus-