-Almmuhus-
-Almmuhus-
OIDNON JA GULLONUng på nett galgá buoridit digitála nuoraid­skuvlla neahtta­vieru

Ung på nett galgá buoridit digitála nuoraid­skuvlla neahtta­vieru

-

-

Ulbmil prográmmain lea áŋgiruššat ohppiid, oahpaheddjiid ja váhnemiid oččodit buoret digitála loaktima.

Nuorat Norggas lohket sii loktet neahtas, muhto olusat lohket maiddái ahte sii vásihit unohasvuođaid ja olggušteami.

Ođđa konseapta galgá nuoraid neahttaeallima váldit duođalaččat ja veahkehit oahpaheddjiid ja váhnemiid searvat.

– Ung på nett lea rámmavuogádat mii buktá eanet máhtu, buorida guottuid ja ságastallama nu ahte nuorat vásihit buori digitála loaktima. Dasa lassin ohppet oasseváldit movt eastadit neahttagivssideami, vaši, givssideami ja kriminalitehta digitála kanálain. Ovttasbarggus lea mis aktiivvalaš rolla, mas mii ordnet logaldalliid ja fágalaš deattu, lohká Barnevakten vuođđudusa beaivválaš jođiheaddji, Leif Gunnar Vestbøstad Vik Barnevakten neahttasiiddus.

-Almmuhus-