-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATSea-King čuožžu politiija­báttiid duohken 

Sea-King čuožžu politiija­báttiid duohken 

-

-

Duorastateahkeda seaivvui Sea-King helikopter dearvvašvuođaguovddáža olggobeallái Guovdageainnus. Helikopter ii girdilan šat, ja dál čuožžu jaska politiijabáttiid duohken. 

Go pilohtat galge girdilit fas, de bođii diehtu ahte helikopteris suođđá olju, mii dagahii ahte girdi ii šat sáhttán loktanit. 

Viidásit Áltái

Helikopter galggai girdit viidásit buohccevissui buohcci olbmuin. 

– Buohcci olmmoš, gii galggai divššu oažžut, manai buohccebiilla mielde Áltái, ja doppe viidásit ambulánsagirdiin, muitala Suodjalusa operatiiva váldokantuvrra preassadieđiheaddji Brynjar Stordal. 

Guokte eará helikoptera

– Vaikko helikopter čuožžu jaska Guovdageainnus, de ii leat bisánan gearggusvuohta Sea-King helikoptera ektui, muitala Stordal. 

Stordal muitala maid ahte sii ožžo pilohtaid jođánit Levdnjii, Banak girdišilljui, vai besse bargagoahtit fas eará Sea-King helikopteriin. 

– Mis leat guokte Sea-King helikoptera Leavnnjas, Banak girdišiljus, ja min pilohtat besse jođánit Levdnjii maŋŋel go mearriduvvui ahte helikopteriin ii sáhte girdit, muitala Stordal. 

Lávvordaga divvot helikoptera

Sea-King helikopter čuožžu politiijabáttiid duohken, dan váste vai olbmot eai mana helikoptera duohtadit. 

– Mis vulget olbmot divvut helikoptera lávvordaga Guovdageidnui, ja sávvamis lea helikopter fas doaimmas lávvordaga, loahpaha Stordal. 

 

-Almmuhus-