-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATOlusat duššan Nord­lándda johto­lagas

Olusat duššan Nord­lándda johto­lagas

-

-

Johtolatlihkohisvuođa gaskaboddosaš logut čájehit ahte dássážii lea 14 olbmo duššan Nordlánddas dán jagi. 

Johtolatlihkohisvuođa gaskaboddosaš logut čájehit ahte guokte olbmo dušše Nordlándda johtolagas golggotmánus. Oktiibuot leat dán jagi 14 olbmo duššan Nordlánddas. Ná olusat eai leat duššan johtolagas ovcci jahkái.

Nordlánddas leat eanemus olbmot duššan johtolagas dán jagi. Romssas ja Finnmárkkus eai leat nu unnán olbmot duššan guhkes áigái. Davvi-Norgga geaidnohoavda Turid Stubø Johnsen lea vuorjašuvvan Norlándda alla loguiguin ja lohpida guorahallat sivaid. 

-Almmuhus-