-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATOahpa­hit mánáigárde­lága rievda­dusaid birra 

Oahpa­hit mánáigárde­lága rievda­dusaid birra 

-

-

Romssa ja Finnmárkku Stáhtahálddašeaddji dieđiha ahte sii lágidit fágačoahkkima Álttás ja Romssas boahtte čavčča mánáidgárddi rievdadusaid birra. 

Stuorradiggi lea rievdadan mánáidgárdelága. Muhtin rievdadusat biddjojit fápmui suoidnemánu vuosttaš beaivvi ja earát fas 2023 ođđajagi vuosttaš beaivvi rájes. Romssa ja Finnmárkku Stáhtahálddašeaddji lágida dán dihtii fágačoahkkima Álttás ja Romssas mánáidgárddi bargiide ja eaiggátáirasiidda, čállá preassadieđáhusas.

Fágačoahkkima fáddán leat rávisolbmot geat loavkašuhttet mánáid, rávisolbmot geat geavahit fámu mánáid vuostá ja dárkkisteapmi mánáidgárddis. 

Buot mánáin galgá oadjebas ja buorre dilli mánáidgárddis beaivválaččat. Mánáidgárdi ii galgga dohkkehit loavkašuhttima nu go olggušteami, givssideami, veahkaválddi, vealaheami ja vuortnuheami. Buohkat geat barget mánáidgárddis galget bissehit go fuomášit mánát vásihit dakkár loavkašuhttimii, čállá Romssa ja Finnmárkku Stáhtahálddašeapmi preassadieđáhusas.

-Almmuhus-