-Almmuhus-
OIDNON JA GULLONMánáidáittar­deaddji ii ávžžut skuvllaid gieldit telefovnnaid

Mánáidáittar­deaddji ii ávžžut skuvllaid gieldit telefovnnaid

-

-

Oahpahusdirektoráhtta lea ávžžuhan ahte skuvllain eai geavat telefovnnaid skuvladiimmuin eaige friddjagoartilin. Dan ávžžuhussii ii liiko Mánáidáittardeaddji.

Mánáidáittardeaddji Inga Bejer Engh muitala NRK:i ahte son ii doarjjo telefongeahtes skuvllaid.

– Eat mii sáhte hehttet mánáid geavaheames telefovnnaid. Telefovnnat leat stuora oassin mánáid ja nuoraid eallimis, ja mii galgat láhčit dili ahte ožžot buriid digitála gelbbolašvuođaid, muitala Engh.

Engh maid oaivvilda ahte lea dehálaš guldalit maid nuorat ieža muitalit, ja ahte dađi mielde go stuorrulit mánát, de galget eambbo beassat váikkuhit.

Oahpahusdirektoráhta ávžžuhusat doaibmagohtet odne. Sii ávžžuhit ahte skuvllain eai galgga telefovnnat diimmuin eaige friddjagoartilin. Dat guoská maiddái joatkkaskuvlla skuvladiimmuide. ©NTB

-Almmuhus-