-Almmuhus-
OĐĐASATHeavvanan­logut lassánit

Heavvanan­logut lassánit

-

-

Geassemánus heavvanedje oktanuppelogis Norggas. Muđui leat dán jagi golbmalogičiežas heavvanan.

Gádjunfitnodat dieđiha preassadieđáhusa bokte ahte dán rádjái leat viđas eambbo heavvanan dán mutto jagis go diibmá, ja lea 15 proseantta lassaáeapmi.

Diibmá heavvanedje guđas geassemánus, ja ovddit jagi ges guhttanuppelogis.

– Mii ávžžuhit ahte buohkat geat áigot čáziid lahka vánddardit berrejit ráhkkanit bures dasa, jus áigot vuojadit, fatnasis leahkit dahje dušše joga mielde vánddardit. Go de lea ráhkkanan geassemátkkiide, de šaddá buoret ja eambbo oadjebas vásáhus, muitala Gádjunfitnodaga váldočálli Grete Herlofson.

Golbmalogičiežas duššan

Geassemánus heavvanedje logi dievddu ja okta nissonolmmoš. Njealjis heavvanedje go fatnasis ravge, ja okta ges heavvanii valáštallamis. Golmmas heavvanedje vuojadeamis, guovttis dušše go gáttis ravge, ja okta heavvanii go lei buokčaleame.

Dán rádjái leat golbmaloginjeallje dievddu ja golbma nissona heavvanan dán jagi. Ahkejoavkkus gaskal 15 ja 25 jagi leat gávccis duššan, muhto ii leat oktage vuollel 16-jahkásaš duššan.

Dán mánu lea mearkabeaivi

Mannan mánu ledje máŋga lihkohisvuođa main olbmot cevze go earát bohte jođánit veahkkin.

– Sihke mánát ja rávisolbmot leat ceavzán lihkohisvuođaid go áicilis olbmot leat jođánit boahtán veahkkin. Dál geasset gánnaha čuovvut dárkilit mielde ahte earáiguin manná bures čáziin. Ferte ge muitit ahte olbmot heavvanit jaskadit, ja ahte ii leat nu movt filmmain láve, muitala Tanja Krangnes.

Ovddit jagi meannudii ON ahte suoidnemánu 25. beaivi galgá leat mearkabeaivi heavvanemiid eastadeapmái.

– Mii áigut dainna beivviin muitit sin geat leat heavvanan, ja čalmmustahttit maid eaŋkilolbmot, fitnodagat ja eiseválddit sáhttet dahkat vai eastadit heavvanemiid, loahpaha Herlofson.

-Almmuhus-