-Almmuhus-
OĐĐASATEambbogat earránaddet ja náitaleapmi njiedjá

Eambbogat earránaddet ja náitaleapmi njiedjá

-

-

2006 rájes eai leat nu unnán náitalan go 2017:s, čájehit Statistihkalaš guovddášdoaimmahaga logut. Seammás lassánedje earráneamit.

Diibmá náitaledje 22 111 bára, mii lea 426 unnit go jagi ovdal. Seammás ledje 9848 earráneami, mii lea 503 eanet go 2016:s.

Báraid lohku, mat separerejedje, njiejai 10 842:s 10 594 rádjái, čájehit SSB statistihkkalogut.

 

12 jahkái eai leat ná unnán náitaladdan

SSB dieđuid mielde eai leat ná unnán bárat náitaladdan 2006 rájes. 2008 rájes lea náitalanlohku dássedit njiedjan, earret go 2012i.

Logut ledje dan dihte vuollelis gaskal 1983 ja 1995.

Buot fylkkain njiejai náitaleapmi 2017:s, earret Østfoldas, Hedemárkkus, Opplánddas ja Romssas.

Seammás čájeha statistihkka ahte seamma sohkabeliid náitaleapmi lassánii hirbmosit. 2016:s 2017:i lassánedje seamma sohkabeliid náitaleamit 55:s gitta 333 náitaleapmái. Ledje 119 dievdobára mat náitaledje ja 214 nissonbára. 37 proseantta sis náitaledje Oslos.

(©NTB)

-Almmuhus-