-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATČavčča rájes eai dárbbaš dát dárkkistuvvot dávjjit go eará biillat

Čavčča rájes eai dárbbaš dát dárkkistuvvot dávjjit go eará biillat

Neahttaredaktevra

-

-

Golggotmánu 1. beaivvi rájes eai dárbbaš ássanbiillat, stuorát personbiillat ja gáhttenveara fievrrut EO-dárkkistuvvot dávjjit go eará biillat.

– Eai leat buori ákkat dasa ahte stuorát ássanbiillat, personbiillat ja gáhttenveara fievrrut galget dárkkistuvvot dávjjit go smávit biillažat. Danne ráđđehus dál álkidahttá dákkár biillaid oamasteami, ja golggotmánu 1. beaivvi rájes galget dát biillat dárkkistuvvot seamma dávjá go dábálaš personbiillat, lohká johtolatministtar Ketil Solvik-Olsen NTB:ii

 

Deaddomearri rievdá

Dálá njuolggadusaid mielde dárkkistuvvojit ássanbiillat ja eará personbiillat mat leat losibut go 3500 kilo jahkásaččat, dábálaš personbiillat ges dárkkistuvvojit vuosttaš geardde njeallje jagi maŋŋil go leat vuosttaš geardde oston ja das rájes juohke nuppi jagi.

Golggotmánu 1. beaivvi rájes rievdaduvvo deaddomearri jahkásaš dárkkistemiid 3500 kilos 7500 kiloi. Nu leat stuorát ássanbiillat ja personbiillat dásseárvosaččat unnit biillaiguin.

 

Gáhttenveara fievrruid maid eai dárkkis nu dávjá

Seammás eai galgga gáhttenveara fievrrut ge dárkkistuvvot dávjjit go earát. Dálá njuolggadusaid mielde dárkkistuvvojit dákkár fievrrut seamma jámma go eará biillat.

Golggotmánu 1. beaivvi rájes galget dát fievrrut čuovvut dábálaš dárkkistanintervállaid dassái go leat 30 jagi boarrásat, dan rájes dárkkistuvvojit juohke viđát jagi dassái go leat 50 jagi boarrásat ja dan maŋŋil eai dárbbaš šat dárkkistuvvot.

– Gáhttenveara fievrrut eanaš geavahuvvojit dušše geasset, ja daid obbalaččat eai vuoje nu olu go eará biillaid. Daid eaiggádit ja geavahit olbmot daningo dain lea mohtorhistorjjálaš árvu, ja eai ge geavahuvvo dábálaččat. Leat unnán lihkohisvuođat dákkár fievrruiguin, ja čájehuvvo ahte eaiggádat váldet bures vára dáin. Danne dákkár fievrrut maid galget dárkkistuvvot hárvvibut. Departemeanta áigu áiggi mielde, ovttasráđiid biilaealáhusain, árvvoštallat sáhttá go eará boares fievrruid maid dárkkistit hárvvibut, go dušše daid mat heivejit «gáhttenveara» definišuvdnii, čilge Solvik-Olsen.

 

-Almmuhus-