-Almmuhus-
OĐĐASATBiilalihkohisvuohta Heias: 30 jahkásaš almmái duššai

Biilalihkohisvuohta Heias: 30 jahkásaš almmái duššai

-

-

Romssa politiijat dieđihedje biilalihkohisvuođa E6-luottas Heias. Lihkohisvuohta geavai logi áiggi mánnodaga iđđesbeaivvi. Eahkesbeaivvi bođii diehtu ahte 30 jahkásaš almmái duššai.

30 jahkásaš olmmoš lea gitta deakčasan biilii ja son girddihuvvui ambulánsahelikopterin Davvi-Norgga  universitehta buohccivissui Romsii muhto su eallima ii mannan gáddjut.  Oapmahaččat leat dieđihuvvo.

Dan čállá NTB. 

Lea guorbmebiila mii lea beaškkihan oktii nuppiin guorbmebiillain E6-luottas dieđihit Romssa politiijat. 

-Almmuhus-