-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Biila ja guorbme­biila lihkohis­vuođas

Biila ja guorbme­biila lihkohis­vuođas

-

-

Gaskavahku iđđedis gevve biila ja guorbmebiila lihkohisvuhtii Gárgánis, Sis-Romssas dieđihit Romssa politiijat. 

Biilalihkohisvuohta geavai E6-luottas lullelis Gárgana.  Politiijat dieđihii ahte olbmot leat roasmmehuvvan lihkohisvuođas. 

Báikkis leat gálja luottat ja E6 lea gaskabođđosaččat giddejuvvon dieđihit politiijat. 

-Almmuhus-