-Almmuhus-
-Almmuhus-
KULTUVRA Besset viimmat bovdet gehččiid teáhterii

Besset viimmat bovdet gehččiid teáhterii

-

-

Sámi Našunáláteáhter Beaivvážis lea ođđa mánáidčájálmas, namalassii Guollelihkku, mas lea álgočájálmas vuossárgga čakčamánu 14. beaivve.

– De viimmat beassat fas bovdet gehččiid teáhterii, ja mánnodaga čakčamánu 14. beaivvi bohtet ge vuosttaš geahččit min ođđa mánáidčájálmassii; Guollelihkku, mii lea guliid máinnas ja ođđa ustitvuođa áican, dieđiha Sámi Našunálateáhter Beaivváš sin preassadieđáhusas.

Vulget teáhtermátkái

Čájálmasas vuolgit máinnastan mátkkošteapmái Májjá ja su magihkalaš piáno mielde. Lea Marte Fjellheim Sarre gii lea čállán máidnasa ja ovttas Eila Ballovara Varsin ovdanbuktiba Guollelihkku-máidnasa, ja soai sihke máinnasteaba, lávluba ja dánsuba. Maŋŋel čájálmasaid Guovdageainnus vuolgá Guollelihkku čájálmasmátkái, ja finada sihke mánáidgárddiin, skuvllain ja giellaguovddážiin. Ja dát čájálmas lea okta dain unna mánáidčájálmasažiin maid mánáidgárddit, skuvllat, giellaguovddážat jna. sáhttet diŋgot teáhteris.

Guollelihkku čájálmasas lea álgočájálmas vuossárga 14.09. dii 11.30. Guovdageainnu kulturviesus. Geahččit leat mánáidgárdemánát, 3 – 5 jahkásaččat.

-Almmuhus-