Silje Malene Varsi

497 ARTIHKKALAT0 KOMMENTÁRAT

Almmuha vuosttaš dikt­agirjji «Suorbma­geažis»

Álttá Dáiddafestivála oktavuođas almmuha Ánne Márjá Guttorm Graven iežas ođđa diktačoakkáldaga «Suorbmageažis». Ánne Márjá Guttorm Graven lea čállán čoakkáldaga...

Dutket mo elrávdnjehattiid rievdadeamit váikkuhit

Statnett áigu dutkanprošeavtta «iFleks» mas dutket elrávnnjihattiid rievdademiid mo dat váikkuhit dasa man olu el-rávnnji Norgga ruovttut ja ealáhusvisttit geavahit jándoris.

Valáštallan dárbbaša buolli­searaid

Vivian Nilsen Bearalvágis lea Finnmárkku kandidáhtta oažžut «Dán jagáš buollinsearra» mii geigejuvvo Idrettsgallas ođđajagemánu 4. beaivvi. Okta kandidáhta juohke...

50 dáiddára searvan ávvu­čájáhussii

Dáiddárat ja duojárat bovdejit  Sámi Dáiddačehpiid Searvvi (SDS) 40 jagi ávvočájáhussii mas 50 dáiddára čájehit dáidaga ja duoji.  Skábmamánu...

Arctic Race of Norway rasttilda vuohččan riika­rájá

Arctic Race of Norway galgá 2020:s vuosttaš geardde rasttildit riikkarájá go nubbi sihkkelastingaska loahpahuvvo Gilbbesjávrris Suomas. Geasset lágiduvvo Arctic Race of...

Čájehit movt eanan geava­huvvo ja mii lea váikku­hus

Čájáhus «Erotics of Counter-Prospecting» leaba ráhkadan dáiddárduo New Mineral Collective, ja čájáhus rahppo bearjadaga skábmamánu 15. beaivvi Dáiddaguovddážis Kárášjogas. Dán...

Rahpet čájá­husa doarjjan Arctic Pridii

Čájáhusrahpan Romssas: Skábmamánu 13. beaivvi rahppo čájáhus «Queering Sápmi – sámi muitalusat mat rihkkot norpma» Romssa Museas. Čájáhusas muitaluvvojit...

Navdet iežaset geavahit olu alkohola

Studeantaáiggis lea dovddus ášši ahte leat olu feasttat ja juhket olu alkohola. Dat buktá váikkuhusaid. Ođđa iskkus čájeha ahte olu nuorra ollesolbmot...

Čájehit oanehis­filmmaid Oslo Sámi viesus

Oslo Sámiid Searvi ja Sámi viessu bovdejit filbmačájálmassii skábmamánu 14. beaivvi. Oslo Sámi viesus čájehit guhtta oanehis filmma dii...