-Almmuhus-
KULTUVRAArtisttas politihkalaš diehtu Gonagassii: – Ii lean goit gielis maid muitalin

Artisttas politihkalaš diehtu Gonagassii: – Ii lean goit gielis maid muitalin

-

-

Boazosámi nieida ja artista geavahii liibba TV-njuolggosáddagis Gonagassii ja Ruvdnoprinsii muitalit sámiid rahčamušaid sisabahkkemiid dáfus.

Loga dán ášši ja eará Pluss-áššiid juohke vahkku avvir.no:s

Deaddil dákko - šatta abonneantan!

Loga Pluss ja eAviissa, 50 kr. mánnui. Ávvir Ollislaš, báberaviisa oktan eAviissain ja Plussain, 102 kr. mánnui.

Abonnemeanta lea doaimmas dassážii go bissehat dan. Das ii leat čanastatáigi.

Jus leat abonneanta:
Pluss lea mielde ollislaš ja digitála abonnemeanttas.

Jus leat ovdalaččas jo abonneanta, registrere iežat, sádde e-boastta dahje riŋge 934 40 700 vai oaččut Ávvir Plussa ja eAviissa.

Jus leat eambbo gažaldagat, riŋge min kunddarbálvalussii, tlf. 934 40 700 dahje e-boastta.

For Norsk, les her

-Almmuhus-