-Almmuhus-
OĐĐASATAin stuora erohus dásseárvvus

Ain stuora erohus dásseárvvus

-

-

Sohkabeliid dásseárvvus leat stuora erohusat nisson- ja dievdorollain. Lea stuora dárbu diehtit eambbo veahkaválddálašvuođa birra, erenoamážit astoáiggi ja digitála arenain, muitalit dieđut ođđa neahttasiiddus mii almmuhuvvui odne.

Odne almmuhuvvo ođđa neahttasiidu, kjonnslikestilling.no, man Mánáid-, nuoraid- ja bearašdirektoráhtta (Bufdir) almmuha.
– Mihttu dáinna neahttasiidduin lea ahte galgá álki gávdnat dieđuid sohkabealálaš dásseárvvuid birra. Sáhtát maid oaidnit makkár ovdáneapmi dásseárvvus lea ja fuomášit daid stuora erohusaid sohkabeliid gaskkas. Lea dehálaš ahte oaidnit sohkabeliid dimenšuvnnaid dehálaš osiin ja gávdnat ođđa dieđuid das gos oaidnit ahte faktadieđut eai leat doallevaččat, muitala Bufdir direktevra Mari Trommald.

logut dásseárvvu birra:

• Sámediggi lea áidna álbmotválljejuvvon orgána mas sohkabeliin lea dásseárvu
• 71,7 proseantta sátnejođiheddjiin leat dievddut
• 95 proseantta nieiddain ja bártniin válljejit fágaid mat leat dábálaččat sohkabeliide
• 75 proseantta bajimus jođiheddjiin leat dievddut
• 68 proseantta almmolaš bargoveagas leat nissonolbmot
• Nissonolbmot dinejit sullii 86 proseantta dievdoolbmuid bálkkás
• 70 proseantta áhččeolbmuin váldet olles áhččeeari dahje vel eanet.
• Nissonolbmot ellet sullii njeallje jagi guhkit go dievddut, muhto erohus lea unnume.
• 23 proseantta nissonolbmuin ja 12 proseantta16-24-jahkásaš dievdoolbmuin rahčet psyhkalaš váttuiguin.

 

Duođalaš dásseárvohástalus
Indikahtorat čájehit ahte dievddut ja nissonat vásihit goabbatlágan veahkaválddi, iešguđetlágan dilis. Nissonat vásihit eanemus veahkaválddálašvuođa lagas birrasis, erenoamážit veagalváldima ja eará seksualiserejuvvon veahkaváldima. Dievddut vásihit eanet veahkaválddálašvuođa ja áitagiid go nissonat vásihit. Dan dihte leat eanet nuorra nissonat geat ballet veahkaválddálašvuođas lagas birrasis.

 

Doalahit sohkabeliid rollaid

Čájehuvvo maid go nieiddat ja bártnit válljejit oahpu, de válljejit oahpuid mat leat dábálaččat goabbat sohkabeliin.  
– Go nieiddat ja bártnit váldet oahpu mii lea dábálaš sohkabeliid ektui, de leat sii mielde doalaheame sohkabeliid rollaid bargoeallimis. Nissonolbmuin lea buoret oahppu go dievdduin dál, muhto sii dinejit aŋke ollu unnit go dievdoolbmot. Nu ii galgga leat, lohká Trommald.
Ollu nissonolbmot leat váldigoahtán oahpu mas dábálaččat leat eanemus dievdoolbmot. Seamma tendeansa ii leat dievdduin, go dievddut eai vállje fágaid gos eanemus nissonolbmot leat.

-Almmuhus-