-Almmuhus-
-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATBovde sámedigge­bellodagaid oktasaš dásseárvo­bargui

Bovde sámedigge­bellodagaid oktasaš dásseárvo­bargui

-

-

Sámediggeráđđi lea sádden reivve buot bellodagaide ja listtuide mat oassálaste sámediggeválggas 2021:s, ja ráđđi bovde bellodagaid leat mielde nannemis dásseárvvu Sámedikkis.

– Maŋŋá 2021 válgga lea válljejuvvon nissonolbmuid lohku Sámedikkis njiedjan 50 proseanttas 41 prosentii. Vaikke vel lohku lassánii 46 prosentii maŋŋá Sámediggeráđi konstituerema, go máŋga nissonolbmo besse fásta áirrasin, de lea dat liikká mearkkašahtti ovdáneapmi, lohká sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto (NSR) preassadieđáhusas. 

Danne lea son ovttas sámediggepresideanttain Silje Karine Muotkain (NSR) čállán reivve buot bellodagaide ja listtuide, dainna doaivagiin ahte unnán nissonolbmuid ovddasteapmi Sámedikkis dáhpáhuvai dušše oktii.

– Mii leat čevllohallan go Sámedikkis lea dadjat juo leamašan ollislaš dásseárvu gaskal nissonolbmuid ja almmáiolbmuid 2005 rájes. Dás lea sáhka ovddasvástádusas ja oassálastimis, ja buohkat geat servet válggaide, sis lea ovddasvástádus dasa, lohká Myrnes Balto preassadieđáhusas. 

Árvvoštallat siskkáldas njuolggadusaid

Sámediggeráđđi ovddida guokte ovdamearkka mo bellodagat ja listtut sáhttet buoridit dili. Okta lea árvvoštallat siskkáldas njuolggadusaid ja dáhkidit sohkabealebalánssa listtuin, ja dat nubbi lea positiivvalaččat ovddidit nissoolbmuid evttohassan siskkáldas proseassain.

– Sámediggeráđđi jáhkká ja doaivu ahte mii fas sáhttit oažžut sámi parlameantta gos leat dássedis sohkabealit 2025:s, muhto dasa lea dárbu nanu veahkkálasbargui ovttas joavkkuiguin. Mii eat sáhte rehkenastit ahte dat dáhpáhuvvá iešalddis, loahpaha sámediggeráđđi Myrnes Balto.

-Almmuhus-