-Almmuhus-
OĐĐASATVárddus vuordinlatnja buohcciviesus rahpasii odne

Várddus vuordinlatnja buohcciviesus rahpasii odne

-

-

Odne rahpasii ođđa vuordinlatnja Hammerfeasta buohcciviesus gos lea várddus ja buorre oaidnit meara, gávpoga ja Jievjju.

Vuordinlatnja mii odne rahpasii galgá leat dušše olbmuide geain lea earán buohcciviesus, ja lanja eai galgga bargit geavahit.

– Mii oaidnit ollu olbmuid geat čohkkájit garra muorrastuoluid alde feaskáris buohcciviesus, muitala doaibmi klinihkkahoavda Vigdis Kvalnes, gii lea jođihan ođđa vuordinlanja bargojoavkku.

 

Latnja gos lea buorre vuoinnastit

– Dáidet leat muhtimat geat háliidit čohkkádit feaskáris gos ollugat vázzet meattá ja gos lea vejolaš deaivvadit dološ oahppásiiguin. Muhto mii doaivut ahte eatnasiidda lea buoret čohkkádit dipmá, vuogas stuoluin fiinna birrasis gos lea várddus, muitala Kvalnes ja joatká:

– Dávjá bohtet olbmot ovdamearkka dihte Láhpis, geat leat mátkkoštan fatnasiin iđđes árrat ja šaddet vuordit ollu diimmuid ovdal besset iskosii. De besset sii vuoinnastit vuogas stuoluin, dahje gilgestit sofai – ja vaikko vel nohkastit veháš.

 

Bargit eai galgga geavahit dan lanja

– Vuordinlatnja lea pasienttaide ja oapmahaččaide, ja bargit eai galgga geavahit lanja, loahpaha Vigdis Kvalnes.

 

-Almmuhus-