-Almmuhus-
OĐĐASATVáibmovuolggaheaddji Máze skuvlii

Váibmovuolggaheaddji Máze skuvlii

-

-

Máze vuosttašveahkkejoavku geigii otne, maŋŋebárgga, váibmovuolggaheaddji Máze skuvlii.

Máze Førstehjelpsgruppe dahje Máze vuosttašveahkkejoavku addá Máze skuvlii váibmovuolggaheaddji borgemánu 20. beaivvi, dieđiha preassadieđáhusas vuosttašveahkkejoavkku miellahttu Ole Anthoni Hætta.

Vuosttašveahkkejoavku doaimmahuvvo eaktodáhtolaš bargguin ja doaibmagoluid ruhtadit  lotteriijavuorbádemiiguin ja skeaŋkkaiguin.

Doaimma badjelbáhcagiin ruhtadit iešguđet áššiid gilážis.

Dál lea Mázes golbma váibmovuolggaheaddji.

Vuosttašveahkejoavku oahpaha skuvlla bargiid ja ohppiid mo galget geavahit váibmovuolggaheaddji.

-Almmuhus-