-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATVáhnemat eai dieđe ahte sin mánát vásihit seksuálalaš loavkašuhttima neahtas

Váhnemat eai dieđe ahte sin mánát vásihit seksuálalaš loavkašuhttima neahtas

-

-

– Mii oaidnit ahte ii leat seamma lohku nuoraid gaskkas geat leat juogadan álás govaid dahje vásihan seksuálalaš kommentáraid, ja man ollu váhnemat dihtet ahte sin mánát leat vásihan dan, lohká Mediabearráigeahču direktevra Mari Velsand.

Eai leat galle váhnema geat dihtet ahte sin mánná sáddeda govaid go lea álás dahje oažžu unohis seksuálalaš kommentáraid neahtas, dán dieđiha Mediabearráigeahčču preassadieđáhusas.

– Váhnemat fertejit váldit eanet ovddasvástádusa, lohká mánáidáittardeaddji Anne Lindboe.

 

13-jahkásaččat

13 proseantta mánáin ja nuorain gaskal 13 ja 18 leat maŋemus jagi juogadan álás govaid alddis neahtas.

Lohku lassána 13 jagis bajás, sihke nieiddažiid ja bártnážiid gaskkas, čájehit Mediabearráigeahču logut maid leat gávdnan guorahallamis mánáid mediageavaheami birra 2018:s.

Leat eanemusat 15-jahkásaš nieiddat geat juogadit álás govaid, ja dán agis leat guovttis juohke viđat nieiddas juogadan iežas álás govaid.

Lunttaid bealis lassána lohku go lahkonit 18 jagi, go juohke njealját bárdni lea juogadan álás govaid alddis.

 

Eanet nieiddat ožžot unohis kommentáraid

Measta juohke viđát nieida gaskal 13 ja 18 lea vásihan unohis seksuálalaš kommentáraid neahtas, mat sorde, ledje unohasat dahje áitin ládje. Leat stuora erohusat nieiddaid ja bártniid gaskkas. 26 proseantta nieiddain vásihedje dakkár kommentáraid, ja logi proseantta bártniin vásihedje dan. Leat eanemusat 16-jahkásaš nieiddat geat vásihedje dan.

 

Váhnemat eai dieđe maidege

Ollu váhnemat eai dieđe ahte sin mánát vásihit seksuálalaš loavkašuhttima neahtas. Dušše guhtta proseantta váhnemiin dihtet dáid kommentáraid birra.

– Lea stuora earru nuorain geat vásihit unohis seksuálalaš kommentáraid ja váhnemiin geat eai dieđe mii dáhpáhuvvá. Sihke váhnemat ja profeššunealla rávisolbmot álgit bargagoahtit, lohká Mediabearráigeahču direktevra Velsand.

 

Háliidit váldot duođas

Mánáidáittardeaddji lea aiddobáliid almmuhan raportta «Buohkat dovdet muhtima gii lea vásihan dan», mii lea seksuálalaš loavkašuhttima birra neahtas.

200 nuora miehtá riikka leat vuođđun raporttas.

– Seksuálalaš loavkašuhttin nuoraid gaskkas berre váldot duođasin. Dan háliidit nuoraid maid. Dan seksuálalaš loavkašuhttima man mii oaidnit nuoraid vásihit, lea roavis, ja dagaha stuora váikkuhusaid ollugiidda, lohká mánáidáittardeaddji Anne Lindboe.

 

Blokkerejit ovdalii go muitalit

Guorahallamis boahtá ovdan ahte eanet nieiddat go bártnit reagerejit go vásihit seksuálalaš kommentáraid neahtas. 64 proseantta bártniin vástidedje ahte sii eai beroštan dahje dahkan maidege áššiin, ja 38 proseantta nieiddain lohke dan seamma.

2016 rájes leat 15- ja 16-jahkásaččat geat blokkerejit nuppi unohis kommentáraid dihte, measta duppalaston. Maiddái sii geat raporterejit unohis kommentáraid, leat lassánan 19 proseanttas 26 prosenttii.

– Dát muitala ahte nuorat reagerejit, mii lea buorre. Dan dihte leat ollugat geat eai muital rávisolbmuide. Mii háliidit ahte váhnemat ja rávisolbmot váldet eanet ovddasvástádusa nuoraid ovddas, ja eanet hupmet dakkár váttisvuođaid birra, lohkaba Mari Velsand ja Anne Lindboe.

-Almmuhus-